Kjeller'n Namsos

Følg regionkonferansen på nett

Det er påmeldt 211 personer til årets regionkonferanse på Rødde Folkehøgskole. Du kan også følge konferansen uten å være fysisk til stede. Møtene som er i møtesalen blir streamet slik at du kan se og høre det på nettet.

Regionkonferansen er 11.-12. juni på Rødde Folkehøgskole. 

Åpningsmøte kl 1000

På åpningsmøtet kl 10 er temaet "Sammen med Jesus". Fjellhauglærer Arne Helge Teigen vil ha andakt, og det blir sang og misjonsgave. Gavene kan gis via Vipps – nr 51319. Selv om du ikke er fysisk til stede, kan du fortsatt være med både i sangen og kollekten.

Årsmøte fra kl 1100

Forhandlingsmøtet starter kl 11. På sakslisten står blant annet årsmeldinger fra regionstyret og BUR, økonomisk oversikt for 2021, valg, drøfting av ny handlingsplanen 2023-2025 for Region Midt-Norge. Sakspapirene finner du her.

Drøfting av handlingsplanen 2023-2025

Regionstyret har det siste halvåret arbeidet med utkast til ny handlingsplan for regionen 2023-2025. Denne bygger på forslaget til sentral strategiplan for Misjonssambandet 2022-2032. Innledningen ved regionstyrets leder blir streamet, men det blir ikke opptak fra gruppesamtalene. 

Lovsangskveld kl 1930

Sangere fra ulike steder i regionen vil lede oss i en lovsangskveld med både gamle og nye sanger. Vår barne- og ungdomsarbeider Ruth-Elise Bergane har andakt under temaet "Sammen i fellesskapet" og det blir solosang og andre innslag.  

Gudstjeneste søndag kl 1100

Temaet for søndagens gudstjeneste er "Sammen om oppdraget". Arne Helge Teigen taler, og vi skal feire nattverd. Du er også velkommen til å feire nattverd sammen med oss om du følger gudstjenesten på nettet. 

Link til sendingen

Følg denne linken, så kommer du til livesendingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=n1khkY4cDwE

Hjertelig velkommen på regionkonferansen – akkurat der du er!