Forsamling regionårsmøtet 2022

Gjensynsglede

Etter flere regionårsmøter med koronapreg, var det tydelig at det var godt å komme sammen igjen.

Overskriften ble satt allerede av avtroppende regionleder, Ernst Jan Halsne, i sitt åpningsinnlegg på regionårsmøtet i Misjonssambandet øst på Hamar 11. juni.

I sin tale i møtet som åpnet samlingen tok Sven Arne Lundeby tak i det første ordet i regionens visjon, «inkluderende». Her ble vi utfordret på hvor inkluderende våre fellesskap er, på en måte som skapte ettertanke og samtale både i pausen etterpå og videre i dagen. Er menneskene vi møter velkomne inn i våre fellesskap uansett bakgrunn og hvem de er, eller har vi en forventning om at de som er en del av våre fellesskap, må få «orden» på livene sine først?

Utenom de vanlige årsmøtesakene ble en evaluering av regionen lagt frem og behandlet på årsmøtet. En viktig del av evalueringen var en spørreundersøkelse. Denne hadde fått så få svar at den ikke kunne sies å være representativ. Det var likevel et visst sprik i svarene, særlig knyttet til fordeling av ressurser mellom sentrale strøk og distriktene. Dette var også et av temaene som var oppe i den åpne samtalen mot slutten av møtet.

Der var også leirarbeidet i regionen oppe, og konstituert ungleder, Anna Lindbak Hørte, fortalte hvordan det arbeides med leirene nå. Også leirene var et tema som vekte engasjement.

Årsmøte 2023

Regionstyret har gjort vedtak om at regionårsmøtet i Misjonssambandet for 2023 legges til helga 13.–14. mai med anledning til ev. å starte opp fredag kveld.

 

Valgresultat

Regionstyret

Janet Seierstad (2022–2024)
Øyvind Myhre (2022–2024)
Tormod Lund, 1. varamedlem (2022–2023)
Øyvind Sverre Svensen, 2. varamedlem (2022–2023)

Ikke på valg i 2022:
Tommy Eriksen (2021–2023)
Maria Celine Lundeby (2021–2023)
Mai Brit Vegge (2021–2023)

Konstituering av regionstyret:
Regionstyret blir konstituert på styremøte 18. august. Mai Brit Vegge fungerer som setteleder fram til konstituering.

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR)

Silje Cathrine Heier (2022–2024)
Jonathan Wallace Faraasen (2022–2024)
Torbjørg Strangstad (2022–2024)
Maren Gjelstad Fauskanger (2022–2023)
Martin Omland Aasrum, 1. varamedlem (2022–2023)
Robert Mikalsen, 2 varamedlem (2022–2023)
Jarle Isene, 3. varamedlem (2022–2023)

Ikke på valg i 2022:
Synne Malene Brække (2021–2023)

 

Valgnemnda

Jon Georg Fiske (2022–2024)
Jan Erik Lehre (2022–2024)
Jan Magnus Fauske Lillebø (2022–2024)
Tove Stang Karlsen (2022–2024)
Kari Opperud (2022–2023)
Bjørn-Olav Utgård, 1. varamedlem (2022–2023)

Ikke på valg i 2022:
Bjarte Rydland (2021–2023)
Harald Strangstad (2021–2023)

 

Rådsmøtet

Regionleder (2022–2025)
Ole Kristian Sameien (2022–2025)
Ernst Jan Halsne (2022–2025)
Regionstyreleder (2022–2025)
Martin Gulbrandsen (2022–2025)
Johan Leirvik (2022–2025)
Øystein Olimb (2022–2025)
Fred Inge Barbøl, 1. varamedlem (2022–2025)
Knut Lid, 2. varamedlem (2022–2025)
Martin Seierstad, 3. varamedlem (2022–2025)
Tor Johansen, 4. varamedlem (2022–2025)
Olaf Holm, 5. varamedlem (2022–2025)
Hans Ovar Birkeland, 6. varamedlem (2022–2025)
Øvrige mannlige regionstyremedlemmer


Årsmøtet gav regionstyret fullmakt til å supplere.