Innsamlin Lundeneserussen

Rekordinnsamling av Lundenesrussen

Imponerande 1,3 millionar kroner har russen på Lundeneset samla inn i år. Det aller meste går til ulike prosjekt elevane støttar i Kenya og Tanzania.

Gjennom blant anna misjonsløp, basar, kiosksal og Lundeneset sin eigen Premier League har inntektene auka jamt og trutt i løpet av skuleåret.

― Dette har me all grunn til å vera stolte over. Her har alle vore med og bidratt, sa prosjektansvarleg i russen, Simen Stensland, på avslutningsfesten til VG3.

I Aust-Afrika støttar russen blant anna prosjekt innan evangelisering og bistand, i regi av Misjonssambandet. Meir konkret handlar dette om økonomisk støtte til utdanning for jenter, mediearbeid, og bygging av vass-sisterner i landsbyar. Til saman 1,2 millionar av innsamlingsbeløpet går til desse landa.

― Me ønsker også å takka Lundeneset som har vore til stor hjelp med å leggja til rette for oss dette skuleåret. Derfor vil me gi 140.000 tilbake til skulen, som er øyremerkt møteverksemd og friluftsområde, sa prosjektsjefen.

Lundenesrussen leverte sjekkar både til Misjonssambandet sitt arbeid i Kenya og Tanzania, og til Lundeneset. Lars Stensland tok imot for Misjonssambandet og rektor Gustav Løge Fosse for Lundeneset.