Torbjørn Harbo, ny daglig leder på Soltun

Soltuns nye daglig leder blir Torbjørn Harbo

Siden nåværende daglig leder på Soltun, Eyvind Volle sa opp sin stilling, har arbeidet med å rekruttere ny pågått. Nå er det altså klart at Torbjørn Harbo begynner som daglig leder. Han begynner i stillingen 23. september.

Torbjørn kommer fra Nærbø og har god kjennskap til livet på Soltun og i Nord-Norge fra tidligere år. Han tjenestegjorde sin verneplikt skoleåret 15/16, var elev på Fjellheim bibelskole 16/17 og tilbake på Soltun som ettåring 17/18. Etter fullførte studier som landskapsingeniør har han arbeidet som kontrollingeniør i Statens vegvesen, Stavanger.

Vi ønsker Torbjørn velkommen tilbake til Soltun og ser frem til godt samarbeid i ungdomsarbeidet der.

Tidligere i år er allerede Karoline Nord-Varhaug ansatt som ettåring. Også hun har kjennskap til landsdelen fra det siste skoleåret som hun har hatt på Alta folkehøyskole.

Eyvind og Siv Anita Volle begynner i nye oppgaver tilknyttet Israelsmisjonen i Tel Aviv fra august av.