Deltakere på årets Regionkonferanse

Vellykket Regionkonferanse på Finnsnes

"Dette var en fest!", "så god forkynnelse", "ei skikkelig flott helg". Superlativene var mange etter årets Regionkonferanse!

Årets regionkonferanse ble avhold denne pinsen på Nordborg, Finnsnes. Med smittevernrestriksjoner som et vagt minne gjorde det ekstra godt å synge skikkelig sammen, være mange samlet fra ulike steder i regionen og ha mye og god tid sammen. 

Viktige saker var også behandlet i årsmøtet knyttet til eierskapet til Soltun Soldatheim og endring av antall styremedlemmer i de regionale rådene. Representant fra hovedstyret, Reidar Bøe, kom også med en hilsen hvor konfliktene innad i organisasjonen ble satt ord på. 

Elever fra Fjellheim bibelskole, med god ledelse av Nord-Norgeteamet, hadde et variert og aktivt opplegg for barna og de unge og selv om været ikke var på topp fikk en god håndfull deltakere med seg topptur på yttersida av Senja lørdag kveld. 

Resultat fra valgene

Fra fjoråret består regionstyret av Katrine Gran Andersen, Siv Indianna Krüger, Øivind Søreng og Eyvind Volle. De som nå ble valgt inn ble Johannes Sæleset, Thor Fremmegård og Lise Jannie Gundersen. Pål Are Andersen ble 1. vara, Anne Christine Viste 2. vara og Sofie Yri Aaberg 3 vara. 

Barne og ungdomsrådet hadde fra før Karin Kvalvik-Johansen, Møyfrid Mork og Anders Rege. Nye inn ble Hanna Friis og Aleksander Pettersen. Ane Marte Pettersen ble 1. vara, Stig Morten Olsen 2. vara og Karen-Oliva Solheimslid 3. vara. 

I valgnemda var Monja Bråthen, Henriette Rogstad Nordli og Marit Tolo valgt inn i fjor. Magne Aarbø og Alf Tråsdahl ble valgt inn nå med Per-Inge Søreng som 1. vara og Even Petter Olsen som 2. vara. 

Det ble også gjennomført valg av representanter til rådsmøtet selv om saken skal opp på Generalforsamlingen om en måned og strukturen kan få en endring fra GF 2025. 

De valgte til rådsmøtet fra region nord ble reginstyreleder (valgt på tittel), regionleder (valgt på tittel) og Vegard Svensen. 1. vara ble Lars-Olav Siqveland Morstøl, 2. vara ble Johannes Sæleset og 3. vara Alf Trådahl. 

Soltun

Spørsmål knyttet til eierskapet av Soltun Soldatheim har i flere år vært et spørsmål som har opptatt styret for Soltun, administrasjonen ved hovedkontoret og hovedstyret samt region nord. 

Samtalen bragte frem mye engasjement med noe ulike tenkning for best mulig videre drift på Setermoen. Årsmøtet endte med å slutte seg til regionstyrets innstilling som lød slik:

Regionstyret tar over det formelle eierskapet for Soltun Soldatheim og ungdomssenter. 

Reduksjon av antall styremedlemmer

Regionstyret hadde også fremmet en sak for årsmøtet knyttet til antall styremedlemmer i de tre regionale rådene regionstyret, barne- og ungdomsrådet og valgnemda. Dette henger sammen med erfaringer fra valgnemdas utfordringer med å skaffe nok kandidater til valgene og har vært slik over flere år. 

Forslaget til vedtak ble justert noe og endte på at regionstyret reduseres til 5 faste og 3 vara. Regionstyret er da beslutningsdyktig ved 3 medlemmer. BUR får 5 faste og én vara mens valgnemda får 5 faste og én vara. Endringene trer i kraft i etterkant av årsmøtet 2023. 

Årsmøtet hadde 51 stemmeberettigede.