Logo til VITNE i Finnmark

Vil inspirere til å være hverdagskristen i nord

Finnmark, 75 500 innbyggere, 48 631 km2, og noen ungdommer som brenner for at flere barn, unge og voksne skal få bli kjent med Jesus. Men det er plass til flere!

I august inviteres unge voksne til å bli med på leir i Finnmark. Vi har spurt Ester Høgsås, som er en av initiativtakerne, om hva som er idéen bak dette arrangementet. 

Få kristne lys

Etter å ha jobbet som barne- og ungdomsarbeidere i Lakselv og Vadsø har vi sett at behovet for kristne er stort. Finnmark er en plass med få kristne og det påvirker samfunnet på de ulike stedene. Det er få kristne lys rundt på arbeidsplassene, barnehagene og skolene. I tillegg så opplever mange av de kristen som allerede bor der at de ikke strekker til i det kristne arbeidet; møter, barnelag, ungdomsklubber, strikkekafe, bønnemøter osv.

Lys og salt sammen

Vi har sett at barn, unge og voksne som ikke har hørt om Jesus trenger å få høre om Han, men også at de som tror på Jesus eller ønsker å tro på Han trenger kristne rundt seg, og det kristne felleskapet. Det er vanskelig å følge Jesus alene og å stå i kristent arbeid alene, derfor har vi ett ønske om at flere kristne kan komme til Finnmark og være lys og salt sammen.

Se og erfare

Vi fant ut at vi møtte prøve å skape et engasjement for Finnmark blant flere, og syntes det var vanskelig å finne måter å «reklamere» for Finnmark på til andre kristne. Vi selv ble engasjert gjennom å se Finnmark og møte folkene som bor her. Da utviklet ideene seg til at vi kunne invitere folk nordover på leir! Vi er selv veldig glade i leir og vet at mange andre også er det, så da håper vi på at det kan bli en suksess. Vi ønsker at dette skal være en leir hvor man kan treffe lokale ildsjeler, gi barn og voksne i område åndelig påfyll og se hvordan det kristne arbeidet er.

Hvem er dere?

Vi som har satt dette i gang er Ester Høgsås (21) fra Mandal, Hanna Friis (21), fra Kvernaland, begge bosatt i Vadsø, og Håkon Garvo (30), fra Vestre Jakobselv, som alle arbeider med barne- og ungdomsarbeid i Finnmark Indremisjon. Hanna Brennhaug (20), fra Sotra, og Sofie Yri Aaberg (21), som jobber som barne- og ungdomsarbeidere i Lakselv for Misjonssambandet, Håvard Frafjord (22), student i Steinkjer og Per Tore Pedersen (22), student i Oslo, begge tidligere barne- og ungdomsarbeidere i Lakselv, og Leo Kjær (21), fra Kleppe, elev på Fjellheim bibelskole sist skoleår.

Møter, seminar, aktiviteter og opplevelser

Dette blir en uke med mange opplevelser! Thor Fremmegård skal være med å ha møter, og Ida Johnston skal ha seminar. I løpet av dagene vil deltakeren få mulighet til å delta på ulikt arbeid rundt i Finnmark. Det vil blir utreiser til bl.a. Hammerfest, Kvalsund, Lakselv og Indre Billefjord. De skal arrangere møter, barnelag eller aktivitetsdager for barn, og møte lokale kristne og få bli bedre kjent med dem.

Det vil bli Nordkapptur og ellers andre aktiviteter i nærområdet av leirstedene. Både Karalaks og Repparfjord ligger flott til i naturskjønne omgivelser.

Flere vitner i Finnmark

Vi vet ikke hva Gud vil bruke «Vitne» til. Planen er at det skal bli en årlig leir.  Vi drømmer om at flere skal få et hjerte for Finnmark. På lang sikt håper vi at virkningen blir at flere kan tenke seg å flytte til Finnmark og engasjere seg i arbeidet, eller at de vil være med å be.

Vi ønsker at flere kristne kan være lys her i Finnmark, og vi ønsker å inspirere unge til å være hverdagskristne i nord. Det trengs flere som kan fortelle om Jesus. Vi tror og håper at Gud vil kalle flere arbeidere til Finnmark, og håper at denne leiren kan være en arena for det, avlsutter Ester.

Les mer om arrangementet og hvordan du kan delta her.