Olav Vestbøstad og Gro Eva Linna

Utsendinger på kurs

- Forholdene her i Nairobi er perfekte, synes kursdeltaker og Misjonssambandets utsending, Gro Eva Linna.

Linna er en av deltakerne på GIST i Nairobi. Det er nytt i år at Misjonssambandet samler sine nye utsendinger til forberedende kurs utenfor Norge. Kurset startet på generalforsamlingen til Misjonssambandet, og deretter tre uker med undervisning og fellesskap på Scripture Mission i Nairobi i Kenya. Navnet GIST er inspirert av det engelske begrepet for essensen eller kjernen i et budskap.

  

Til stede

− Alle deltakerne kan bo på samme tomt, det er sosialt også utover undervisningen, og omgivelsene er fine, utdyper Linna.− Undervisningen er relevant, interessant og komprimert.

Ikke minst løfter hun fram anledningen utsendingene får til å være fullt til stede i kurset, i og med at oppbrudd med jobb og hjem i Norge er overstått, og ny tjeneste fortsatt ikke har startet.

− Nå gir vi kurset full oppmerksomhet, både mentalt og praktisk, i stedet for å drive med for eksempel utvask av hus innimellom.

Av undervisningen trekker Linna fram innføring i Misjonssambandets profil og bevisstgjøring i rollen som utsending for en misjonsorganisasjon.

  

Variert program

Deltakerne får anledning til å starte hver dag med andakt og tid til bibellesning. Mye av undervisningen fylles ut med samtaler i større og mindre grupper. Linna setter pris på variasjonen som kommer fram der.

− Jeg synes det er inspirerende å se bredden av personligheter og bakgrunner her. Vi er alle vanlige folk, som alle ønsker å gå inn i tjeneste for misjon, bemerker hun. − Når vi er så forskjellige har vi mye å lære av hverandre.

Gro Eva Linna og mannen Sigurd skal til Indonesia, mens deres tre voksne barn bor i Norge. De har tidligere bodd fire år i Indonesia, fram til 2017. Nå skal Gro Eva Linna inn i nye oppgaver som stedlig representant, det vil si leder av gruppen utsendinger fra Misjonssambandet.

− Det blir nye utfordringer som jeg både gruer og gleder meg til. Derfor er det en bonus å være her og få snakket med andre som har vært i samme stilling i andre land.

  

En mellomstasjon

GIST erstatter det tradisjonelle utreisekurset som tidligere ble arrangert over 10 dager på Fjellhaug i Oslo.

Bakgrunnen for et slikt utvidet kurs er tilbakemeldinger fra utsendinger som ønsket mer tid til forberedelse før utreise. Tanken med å ha kurset utenfor Norge, er at deltakerne legger avskjeden bak seg før de tar imot undervisningen.

− Vi tester ut om dette er en god løsning, sier regionleder i Misjonssambandet utland, Olav Vestbøstad. En stor del av motivasjonen for kurset er å bygge opp under utsendingenes fellesskap og tilhørighet til Misjonssambandet.

Timeplanen er sammensatt og skal blant annet gjøre utsendingen bevisst på egen identitet, forberedt på å håndtere interne konflikter og dramatiske hendelser som ran, klar til å møte vanskelige spørsmål om Bibelens troverdighet, og ydmyk i møte med andres levesett og -vilkår.

− Vi er innom et bredt spekter av viktige tema, og rekker bare skrape litt i overflaten på en del av de. Men jeg håper folk får et overblikk, slik at de kan fordype seg i deler av tematikken avhengig av oppgavene de skal ha, sier han.

  

Felleskap

I likhet med Linna er Vestbøstad glad for fellesskapet som nå styrkes på tvers av Misjonssambandets ulike felt.

− Folk som skal arbeide forskjellige steder kommer sammen og skaper gode relasjoner som de kan ta med videre. På den måten kan de utnytte kompetansen som ligger i organisasjonen på tvers av feltene.

Arrangørene i personalavdeling og Misjonssambandet utland vil evaluere både deltakeres opplevelser og den totale kostnaden for å se om dette blir en løsning også i framtiden.

− Så langt er tilbakemeldingene positive, sier Vestbøstad.

GIST

Utreisekurs for Misjonssambandets utsendinger

Arrangeres for første gang i juli/august 2022

Begynte under generalforsamlingen på OCC, fortsatte etterpå med tre uker i Nairobi, fram til fredag 5. august.

43 utsendinger deltar, foruten 28 barn og volontører som passer disse.