Kvitsund Gymnas i høstsol

Internatskolene får strømstøtte

Kvitsund kan få nesten en million kroner i strømstøtte når regjeringen åpner for at også internatskolene kan søke på den.

Etter å ha fått tildelt strømstøtte i vinter fikk internatskolene beskjed av Lotteri- og stiftelsestilsynet om at de ikke var berettiget for videre støtteordning. Tilsynet, som forvalter støtteordningen til frivillige lag og organisasjoner, begrunnet dette med at internatvirksomhet ikke er en lovpålagt virksomhet.  

    

Regjeringen snur

De politiske signalene i etterkant var også at dette var et endelig vedtak, men nå har regjeringen endret forskriften, slik at internatskolene igjen kan søke om strømstøtte.

– Internatskolene får mulighet til å søke om strømstøtte. Søknadsfristen som gikk ut 7. september blir utsatt, slik at skolene som også driver internat skal få søke støtte allerede i høst, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Vårt Land.

     

– Kjærkomment

Kravet er at skolen eller eier av skolen står i frivillighetsregisteret. Det betyr at dette gjelder Misjonssambandets internatskoler. På Kvitsund (bildet øverst) trekker man et lettelsens sukk når høsten og vinteren nå står for døren.

– Jeg har ikke fått finregnet på det, men i teorien betyr det over 900 000 kroner i strømstøtte for inneværende år. Vi forsøker forskjellige tiltak for å holde nede energiforbruket, men ser likevel at strømregningene er mangedoblet. Støtten er uten tvil kjærkommen, men vi vil samtidig fortsette å gjøre tiltak både på kort og lang sikt for å redusere strømbruken ved skolen, sier Edgar Gamst Kristoffersen, rektor ved Kvitsund videregående skole.

Edgar Gamst Kristoffersen
Rektor:Edgar Gamst Kristoffersen Frida Blaker

    

Krevende situasjon

Skolen har i år cirka 120 elever, og de aller fleste bor på skolens internat. De høye strømprisene har kommet på toppen av at skolen er langt fra å fylle elevkapasiteten.

– Vi har vært i en krevende økonomisk situasjon i flere år etter et større fall i elevtallet noen år tilbake. Antallet elever har stabilisert seg de siste par årene, men vi har fremdeles for få elever. Sammen med strømprisene og økt inflasjon, er det en uheldig blanding, sier Gamst Kristoffersen som likevel understreker at stemningen på skolen er god, og at de fremdeles har god tro på at trenden i elevtallene kan snu.

       

– Må stramme inn

Også leder for Misjonssambandets skoleseksjon, Torleif Belck-Olsen, er glad for at regjeringen har snudd med tanke på strømstøtte til internatskolene.

– Det vil absolutt avhjelpe i en situasjon som fra før er ganske vanskelig for flere av skolene våre. Det er gledelig at dette er kommet på plass, sier Belck-Olsen.

Torleif Belck-Olsen
Leder for skoleseksjonen:Torleif Belck-Olsen Narve Jonas Nystøyl

Samtidig som han takker senterpartiordførerne som har tatt opp strømstøtten til internatskolene med regjeringen, mener han også at det bare er rett og rimelig at denne skal inkludere internatene.

– I det perspektivet at elevene på internatene er de eneste som ikke har fått denne hjelpen med bokostnader, så er det rett og rimelig at de også blir inkludert, kommenterer Belck-Olsen.

Selv om dette er et viktig vedtak for internatskolene, advarer han om at skolene står foran en krevende tid.

– En generell prisstigning i samfunnet sammen med at statsstøtten i år er blitt en god del lavere for friskolene, gir en krevende situasjon. Selv de store skolene med gode elevtall må være forsiktige økonomisk og kanskje skjære ned på utgiftene. Også skolene som ligger i nord med lavere strømpriser, merker økte priser på mat og drivstoff. Alle Misjonssambandets skoler ligger nok an til et underskudd i år, sier Belck-Olsen.