Tom Teien

Hva er motivasjonen?

– Det er forskjell på sekulær og kristen frivillighet.

Artikkelen er på trykk i Utsyns regionsider nr. 12/2022.

Når disse ordene skrives, har jeg opparbeidet meg ti dagers erfaring som leder i Misjonssambandet øst. Det er ikke spesielt mye, men gjennom disse dagene har jeg fått bli kjent med og godt mottatt av en dedikert gjeng på regionkontoret. Disse har også startet arbeidet med å vise meg noe av alt det arbeidet som gjøres rundt om i den store regionen vår. Og jeg har også fått starte prosessen med å bli kjent med noen av de som hver dag arbeider for å gjøre Jesus kjent i bygder og byer.

«Jeg er takknemlig over å få være med i dette arbeidet, og ser fram til å bli bedre kjent med alle dere der ute». Tom Teien

Ved inngangen til et nytt semester, gjør man seg ofte noen tanker om hvordan veien videre blir. Selv om arbeidsmetodene og strukturene endres og utvikles – også i vår organisasjon, er det fortsatt slik at det aller meste av vår virksomhet er tuftet på frivillig innsats og arbeid.

Året 2022 er «frivillighetens år». Gjennom året feires Norges viktigste lagarbeid, og alle lag, foreninger, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres til å være med.

LES OGSÅ: Maria Victoria Aarsland om å være månedens frivillig i september: - Flaut og ufortjent, men hyggelig

Det legges ned utallige timer med frivillighet rundt omkring i vår region. Et stort antall unge og voksne gir hver uke timer av sin egen fritid for at virksomheten skal holdes i gang - møter og aktiviteter skal bli gjennomført og relasjoner skal bygges. Det gir grunn til stor takknemlighet.

Samtidig ser vi at det i 2022 kanskje har vært større utfordringer enn tidligere å skaffe frivillige til alle de oppgavene som er der ute. Kanskje er en av forklaringene til det at jeg etter over to år med nedstengning og lite aktivitet, ikke helt har klart å gjenopprette min egen motivasjon til frivillig innsats?

Jeg har tenkt for meg selv: Hva er min motivasjon for frivillighet i Misjonssambandet?

Der den sekulære frivilligheten baserer seg på ønske (krav?) om å bidra for fotballaget eller korpset, bør min motivasjon være grunnfestet i Bibelens ord om å gjøre tjeneste for Gud.

Vi snakker kanskje ikke så mye om kallet lenger, men som mottaker av Guds frelse har vi automatisk fått et kall til å være med i arbeidet. Det er mitt privilegium som Guds barn – å få gjøre tjeneste i hans rike!

Den danske teologen Jens Ole Christensen gikk enda lenger i sine betraktninger rundt dette, da han under Misjonssambandets generalforsamling i 2012 sa det omtrent slik:

«Det legges ned utallige timer med frivillighet rundt omkring i vår region». Tom Teien

«Hva skal vi med kallet – vi har jo en befaling.»

Denne befalingen må jeg om og om igjen løfte frem i mitt eget liv. Den minner meg om at enhver tjeneste i Guds rike er viktig, enten det er å stå foran de store forsamlingene med ledelse og lovsang, eller det er å sørge for at noen få deltakere i barnelaget får litt mat når de samles. Begge deler er helt avgjørende for å fullføre vårt oppdrag: Å vinne verden for Kristus.