Misjonssambandets hovedkontor eksteriør

Ny utlysning av økonomilederstilling

Misjonssambandet har så langt ikke klart å rekruttere en ny økonomileder. Daglig leder i NLM Eiendom AS, Morten Ivar Pettersen, konstitueres som økonomileder fra 1. oktober og inntil ny økonomileder er på plass.

Fungerende generalsekretær Birger Helland har tidligere orientert om at en person i august søkte på stillingen som økonomileder etter at Øystein Frøysa sa opp sin stilling i mai. Nå viser det seg at prosessen med denne kandidaten ikke førte frem til ansettelse.

– Vi skulle gjerne hatt på plass en ny økonomileder, men må ta til etterretning at det nå er nødvendig å starte prosessen på nytt. Vi vil derfor lyse ut stillingen på nytt. Parallelt jobber vi med å utfordre aktuelle personer, sier Helland.

 

Takknemlig for midlertidig løsning

– Kan du si noe mer om hvorfor det ikke ble noen ansettelse i denne omgang?

– Av hensyn til kandidaten som søkte, kan jeg ikke si mer om det. Men vi har hatt en god dialog underveis, sier Helland. Han fortsetter:

– Så er jeg veldig takknemlig for at Morten I. Pettersen påtar seg oppgaven nå fra 1. oktober. Han har i mange år vært tett på økonomileder som ansvarlig for forvaltningen av eiendomsselskapene i Misjonssambandet.

 

Les mer: Stillingsutlysning økonomileder Misjonssambandet