Ernst Jan

Dette har han satt mest pris på

Den tidligere regionlederen har nå gått over i en stillere tilværelse.

Artikkelen er på trykk i Utsyns regionsider nr. 12/2022.

8. august var det en glede for meg å ønske Tom Teien velkommen som min etterfølger og overlevere kontoret og rollen til han. Nå ønsker jeg å takke alle frivillige og ansatte medarbeidere i ulike sammenhenger for følget gjennom disse årene.

Det gleder meg å se unge og nye medarbeidere ta over arbeidet i regionen med det engasjement og den fremtidsvisjon de har for kristenlivet i byer og bygder. For meg har det vært en av de største inspirasjonskildene disse årene. Jeg vil også understreke den verdi det har vært for meg å møte mennesker i alle generasjoner, lokalt og regionalt, til fellesskap og samtale – menneskelig og åndelig. Det er en rikdom å få den muligheten til å bli kjent med så mange. Jeg vil derfor takke for at dere har tatt imot meg, inkludert meg, bedt for meg, gitt meg tilbakemeldinger og til og med kritisert meg da det var aktuelt. Summen av slike tilbakemeldinger tjener til respekt og ydmykhet for den tjenesten jeg har fått stå i.

Det største og viktigste for meg som medarbeider i Misjonssambandet er utvilsomt evangeliet om Guds nåde og frelse, slik jeg også har fått del i det. Det bærer gjennom gode dager så vel som vanskelige, og er like aktuelt i tiden som ligger foran. Jeg har nå fått det privilegium å få gå over i en litt stillere tjeneste uten så mye ansvar. Jeg ser frem til å komme rundt i regionen i møter og sammenhenger, og fortsatt dele både evangeliet og fellesskapet. Så vil jeg ønske at Tom og hans mannskap skal bli omsluttet av forbønn og omsorg i tiden som kommer.

Takk for følget. Må Gud velsigne dere.