Raymond Bjuland

Uttalelse fra Raymond Bjuland

Etter at hovedstyret fredag 9. september ble konstituert med Knut Espeland som leder og Raymond Bjuland som nestleder, vil Bjuland uttale følgende:

Misjonsfolket har gitt meg den tilliten at jeg ble valgt inn i Hovedstyret, en tillit jeg setter høyt og som jeg i min formannsperiode har forsøkt å forvalte etter beste evne. Misjonssambandets beste har hele tiden vært min oppgave og mitt fokus, en oppgave jeg fortsatt har som nestleder. Hvordan jeg best skal ivareta dette ansvaret, er et stort og krevende spørsmål. Det nyvalgte hovedstyret har ikke gitt meg tilstrekkelig tillit til å fortsette som styreleder. Jeg har vært tydelig på, både før og under Generalforsamlingen, at jeg var motivert for å fortsette i denne rollen. Men det viktigste for meg i gjeldende situasjon er ikke posisjonen, men Misjonssambandet og veien videre. Vi har over lang tid jobbet med krevende saker og prosesser som på langt nær er fullført. Den erkjennelsen av at Misjonssambandet har et problem med egen kultur er viktig. Vi i Hovedstyret har et særskilt ansvar for å arbeide videre med dette. Her gjenstår mye arbeid som det nye hovedstyret ikke kan legge fra seg. 

 

I tillegg til dette må jeg presisere at Misjonssambandets utfordringer ikke primært handler om samarbeidsrelasjonen mellom styret og administrasjonen. At denne relasjonen har utfordringer, er ikke til å stikke under en stol. Men det primære handler om alle de som har sagt ifra om vanskelige erfaringer med organisasjonen, og hvordan vi har møtt den enkelte dette gjelder. Det er dette som er utgangspunktet for den krevende situasjonen som Misjonssambandet befinner seg i. Dette er et ansvar vi som styre ikke kan løpe ifra, og det veier tyngst for meg.

 

Hilsen Raymond Bjuland