Tilaya Daba

Delt liv og delt tro

– Når en muslim prøver å konvertere deg, får du en åpen mulighet til å dele din tro.

Det sier Tilaya Daba, prest og leder av Mekane Yesus-kirkens internasjonale misjonsarbeid (bildet). Han er denne uka på konferanse i Kenyas hovedstad, Nairobi.

Misjonssambandet er vertskap og har invitert ledere fra to av verdens største lutherske kirker – Mekane Yesus i Etiopia og ELCT i Tanzania. Tema er teltmakerarbeid i land som ellers er stengt for kristen forkynnelse, men åpne for utenlandsk arbeidskraft fra for eksempel Etiopia, Tanzania og Norge. 

  

Åpner for samtaler

Daba forteller at deres misjonsarbeidere utenfor Etiopia deles i tre grupper: fast ansatte som mottar lønn, teltmakere som er ansatt av andre, og forretningsfolk som gjør forretninger i aktuelle områder. 

– Når disse lever liv etter kristen etikk, vil automatisk folk rundt dem stille spørsmål, erfarer Tilaya Daba. 

Slik får kristne en mulighet til å være med og påvirke sine omgivelser, også der forkynnelse er forbudt. Daba mener at dette gjelder enhver kristen som har naboer med et annet livssyn – en kristen livsstil vil vekke nysgjerrighet og åpne for samtaler.  

  

Lys i hjemmet

På konferansen i Nairobi får Tilaya Daba og de andre deltakerne undervisning av Steinar Opheim fra organisasjonen Tent og rapporter fra livet til teltmakere tilknyttet Tent. 

Intensjonen er å inspirere hverandre, lære av hverandre, og oppmuntre til samarbeid. Hva om kristne fremmedarbeidere og studenter begynner å se seg selv om teltmakere, og oppdager mulighetene som ligger i deres hverdag til å være lys og salt?  

En av foreleserne på konferansen, Paulus, bruker begrepet "house light" (huslys) i stedet for "house maid" (hushjelp). 

– Hushjelpene får undervisning i å se sin unike posisjon til å vise Jesu omsorg til mennesker, forteller han, som selv er forretningsmann med stadige reiser i land der tradisjonelle misjonærer ikke får innpass.  

Hele konferansen samlet
Felles oppdrag:Representanter fra Misjonssambandet og ledere fra to av verdens største lutherske kirker samlet til teltmakerkonferanse i Nairobi. Margunn Krohn Sævre

Lærer av hverandre

Mekane Yesus-kirkens misjonsorganisasjon har eksistert siden 2009 og er finansiert lokalt, også nå som økonomien i landet er svært krevende for de aller fleste. 

– Vi forventer ikke at fattige kirkemedlemmer skal gi mye, men oppfordrer alle til å dele så mye de kan. 

Tilaya Daba forteller at misjonsarbeid utgjør en av tre viktige pilarer i Mekane Yesus-kirken, og deres erfaringer er nyttige for søsterkirkene i Tanzania og Kenya, og for Misjonssambandet fra Norge. Ut fra møtepunkt som dette i Nairobi, vil organisasjonene samarbeide for utrusting til tjeneste i verden, og spesielt blant minst nådde folkegrupper.