.

Fra strategi til handling

Invitasjon til å komme med innspill til regionens handlingsplan

Strategien som ble vedtatt på GF, setter en retning for vårt arbeid, vi ønsker å jobbe målbevisst mot de målene som strategien har satt. I den forbindelse ønsker Misjonssambandet vest å invitere deg til å komme med innspill til utarbeidelsen av en konkret handlingsplan for regionen.

Vi har laget et skjema hvor du kan komme med innspill. Om noen spørsmål virker irrelevant for den sammenhengen du er med i, vil vi allikevel oppfordre deg til å komme med dine kommentarer i det siste spørsmålet på hvert punkt (Frist for svar: 8. januar 2023):

Lenke til: Innspillsskjema til handlingsplanen

Vi må presisere at vi ønsker innspill til regionens handlingsplan, men at det selvfølgelig også er av stor verdi at hvert fellesskap og arbeidslag utarbeider egne handlingsplaner. Vi legger derfor ved et Word-dokument dere kan bruke til eget arbeid.

Lenke til videohilsen fra regionleder