Illustrasjonsbilde

Gaveinntektene ikke tilbake til et normalår

Regnskapstallene ved utgangen av september måned for Misjonssambandet sørvest viser sum driftsinntekter på 31,1 millioner kroner. Av disse utgjør gaveinntektene 28,3 millioner.

Driftsinntekter er på 31,1 millioner kroner og av disse er 28,3 millioner gaveinntekter.  Dette er 45.000 mer enn ved samme tid i fjor. Men fjoråret var et år som i større grad var preget av pandemien med lavere inntekter enn i et normalår. Dette betyr at gaveinntektene ikke er tilbake til der de var før pandemien. I forholdet til budsjettet, som er lagt for et normalår, ligger gaveinntektene 2,4 millioner under dette.

Sum driftsutgifter er på 18 millioner kroner, som er 3,1 millioner høyere enn fjoråret. Kostnads- økningen skyldes i hovedsak økte personalkostnader og økt aktivitet etter pandemien. Regionbidraget, det som er innbetalt Misjonssambandet sentralt, er på 13,1 millioner kroner. Dette er 2,6 millioner lavere enn ved utgangen av september i 2021. Bidraget ligger 1,4 millioner under budsjettet.

Gjenbruksbutikkene i regionen har så langt overført 7,3 millioner kroner til Misjonssambandet sentralt. Dette er 2,8 millioner mer enn ved samme tid i fjor.

- Det er alltid med ydmykhet jeg kommenterer regnskapet, sier regionleder Kolbjørn Bø. Alle dere som er med og gir, bærer kallet til å forkynne evangeliet, slik at alle kan få høre om Jesus. Vi er inne i en tid der økonomien blir strammere for flere, og da blir også givertjenesten noe en må snakke med Gud om. Vi ber om at evangeliet har framgang og i denne tiden, og at mennesker kommer til tro på Jesus, sier regionlederen.