Tom Teien

Dette tenker han om prioriteringer

Teien er ikke i tvil om hva som bør satses mye på fremover.

Artikkelen er på trykk i Utsyns regionsider nr. 15/2022.

Etter å ha jobbet i bokbransjen hele sitt yrkesaktive liv, de siste årene som forlagssjef i Lunde Forlag, begynte Tom Teien som regionleder i Misjonssambandet øst fra august i år.

Tom Teien

  • Født og oppvokst på Verningen (Larvik kommune), der han fortsatt bor.
  • Gift med Lise Margrethe – har to voksne barn.
  • Har jobbet i bokbransjen hele sitt yrkesaktive liv.

Prøvde å «stikke av»

Siden barne- og ungdomsårene har han vært med på bedehuset hjemme i Verningen i Larvik. Men i en periode var det andre ting som fristet mer.

– Jeg tror at jeg har fått være en kristen hele livet, selv om jeg hadde en periode i 16–17-årsalderen hvor jeg prøvde «å stikke av». Jeg var veldig opptatt med fotball, og jeg ville mye heller være på fotballbanen enn på bedehuset. Flukten var imidlertid ikke spesielt vellykket. Selv om jeg i den perioden var lite med i kristen virksomhet, tror jeg likevel at Jesus holdt meg fast inntil seg også da, forteller han.

Kloke og tydelige voksne

Tom Teien roser de voksne på bedehuset da han vokste opp. 

– Jeg hadde en fin oppvekst på Verningen bedehus. Der var det kloke og tydelige voksne, som gav oss unge ansvar og muligheter – under trygg og viselig rettledning. Bedehuset, med menneskene som var der da jeg var ung, har definitivt vært med på å bevare meg i troen, understreker han.

Sang og musikk

Den nye regionlederen har gjennom hele livet vært med i arbeidet på Verningen bedehus.  

– Mye av mitt engasjement har vært knyttet til sang og musikk – med kor og grupper – både som dirigent og pianist. Jeg har i flere år også fått være med i styrearbeidet der, et par perioder som styreleder, og sitter også i dette styret nå, forteller han.

 Fotball og bøker

– Hvilke interesser eller hobbyer har du?

– Som nevnt har jeg vært veldig interessert i og opptatt av fotball. Selv om engasjementet har avtatt noe med årene, kan jeg fortsatt kose meg med en god fotballkamp på tv (eller på en eller annen stadion).

– Hele mitt yrkesaktive liv hittil har jo i en eller annen form handlet om bøker. Jeg er veldig glad i å lese. Og holder til enhver tid på med en bok eller to.

Regionleder
PRIORITERINGER:– Barna og de unge er Misjonssambandets framtid. Det er min bønn og mitt ønske at mye engasjement og innsats rettes mot disse, understreker Tom Teien, regionleder i Misjonssambandet øst. Asbjørn Stige

Frivillighet – og misjonens framtid

Regionlederen er opptatt av det frivillige arbeidet i Misjonssambandet – og at barna og unge må prioriteres.

– Selv om Misjonssambandets struktur gjennom de siste tiårene kanskje har endret seg noe, er det fortsatt frivilligheten som er hovedbærer av vårt arbeid lokalt. Sånn bør det også være videre, selv om dette kanskje er en av de større utfordringene i tiden som kommer, mener han.

Regionlederen tror to år med pandemi og mye nedlagt aktivitet heller ikke har bidratt til å gjøre dette med frivillighet noe enklere for oss. Og understreker at vi som misjonsfolk må se viktigheten av å fortsette med det lokale frivillige engasjementet.

Han er glad for at den nye strategien som ble vedtatt under sommerens generalforsamling, har Evangeliet til neste generasjon som ett av de syv satsningsområdene.

– Her ligger kanskje det viktigste arbeidsfeltet i vår region. Barna og de unge er Misjonssambandets framtid. Det er min bønn og mitt ønske at mye engasjement og innsats rettes mot disse – både lokalt og regionalt, avslutter regionleder Tom Teien.