Oversikt

Vekstprosess i sørvest

10 av fellesskapene i regionen har de siste årene vært med på «Vekst», et veiledningstilbud fra Misjonssambandet. Hvordan har det gått?

«Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.» (1.Kor.3,6) Disse ordene som Paulus sa har en del av forsamlingene i regionen fått tygge på de siste årene. Vi ønsker vekst, vi ber om vekkelse, at flere må få se hvem Jesus er, og lengter etter å se hva Gud kan gjøre. Hva gjør vi for å plante? Hvordan vanner vi så vi får oppleve vekst?

 

Vekst

10 av fellesskapene, eller bedehusforsamlinger, i regionen har de siste par årene vært med på en Vekst-prosess. «Vekst» er et veiledningstilbud Misjonssambandet har utviklet for fellesskap som ønsker å stake ut en retning og et mål for arbeidet i den retningen Gud har kalt dem. Det er et prosessverktøy der vi har hatt undervisning, snakket sammen, delt erfaringer og sett på styrker og muligheter vi har for å nå ut og vinne mennesker for Jesus.

I region sørvest startet vi to parallelle prosesser i 2020, med 3-4 forsamlinger nord for Boknafjorden, og 7-8 forsamlinger som var med på sør-siden. På tross av restriksjoner, og noen utsettelser i den forbindelse, har vi nå gjennomført 4 helgesamlinger i nord og i sør. I tillegg hadde vi en digital samling i 2021 for å holde i tråden når vi ikke hadde fått ha fysisk møte.

Noen fellesskap går seg inn i spor, og ser ikke den veksten de ønsker. Forsamlinger er etablert på bedehus med faste søndagsmøter og tilbyr dåp og nattverd, men mangler kanskje en helhetlig plan for arbeidet. Etablerte menigheter har behov for å løfte blikket og se på hva de egentlig driver med, og har ønske om å vokse og nå både dypere inn og lengre ut.

Oversikt
Fjelltun:På samlingene under pandemien satt vi spredt, men fikk likevel gjennomført flere moduler. En del av opplegget går på å dele tanker, og heie på hverandre. Siren Klungland Moi

I Vekst-prosessen har vi gått gjennom aktuelle temaer, hatt undervisning, samtaler og jobbet med handlingsplaner. Forsamlingene som har vært med har lagt planer for hvordan de videre kan utvikle fellesskapet. Bønn er en bærebjelke, og vi har avsluttet samlingene med å be for teamene, fellesskapene, utfordringer og planer de har. Mellom samlingene har teamene jobbet videre med handlingsplan. De har fått artikler om emner som tas opp på samlingene som de leser, og har hatt med en coach som har kunnet veilede dem på veien.

Labyrint
Tidslinje:Vi har blant annet sett litt på en tidslinje, for å se utviklingen i forsamlingene de siste årene – og drømmer og planer vi har for årene som kommer. Siren Klungland Moi

 

Mer bevisst

Temaene har hatt utgangspunkt i misjonsbefalingen, og vi har vært gjennom blant annet Guds allmakt, disippelgjøring og ledelse. Både Guds ledelse, og hvordan vi kan lede oss selv og andre. Forsamlingene som har vært med har nok fått ulikt utbytte av deltakelsen, men gir utrykk for at de har hatt god nytte av prosessen. Noen har blitt mer bevisste på hva de driver med, og hvorfor de gjør ulike ting. Andre har komt noen steg videre med blant annet nådegavebaserte tjenester, smågruppearbeid og plan for trosopplæring. Vi håper at de fortsetter på det de har satt i gang, og stadig går noen steg videre i møte med nye muligheter.

Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. 1 Kor. 12, 27

«Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.» (1.Kor.12,27) Vi ser etter styrkene som finnes i fellesskapene, at Gud gir oss det vi trenger, og setter søkelys på mulighetene vi har. Da er det spennende å se hva Gud har for oss der vi er. Kanskje vi må litt ut av boksen, og tenke nytt. Hvordan ser samfunnet rundt oss ut i dag? Hvordan nå neste generasjon? Hvem vil være med?

Dirdal
SWOT-analyse:Teamet fra Dirdal bedehusforsamling har tegnet en swot-analyse, der de har illustrert sine styrker, svakheter, trusler og muligheter. Siren Klungland Moi

Kanskje vi setter i gang en ny runde med Vekst om det er interesse for det? Det er mange registrerte forsamlinger i regionen, og mange fellesskap som fungerer som en forsamling/menighet. Disse er gull i omgivelsene, og kan være med og danne gode vekstforhold for alle som vil søke Jesus. Unge, eldre, nye og fremmede. I forsamlinger kan vi tenke helhetlig om arbeidet, og lage gode tilbud for ulike grupper, samtidig som alle kan få en tilhørighet til et fellesskap på tvers av generasjoner og nasjonaliteter.

 

Ny struktur

Vi har nå en ny struktur i regionen, og har delt inn i tre områder: Nord, Midt og Sør. I disse områdene har vi team med ansatte som har et spesielt ansvar inn mot lag, foreninger, institusjoner og forsamlinger i området. Dette er fremdeles nytt, og under utvikling. Vi håper å få til forsamlingsnettverk for forsamlingene i de ulike områdene, der det inviteres til erfaringsutveksling og aktuelle temaer i nettverk med andre fellesskap. Vi kan hjelpe hverandre, dele gleder og utfordringer, og heie på hverandre.

Gud kan gi vekst. Og bare Gud kan gi vekst. Men vi kan plante, og vi kan vanne. Det er spennende å være med i Guds arbeid. Han har store planer, og vi kan få gå i ferdiglagte gjerninger. Be for forsamlingene, be for menigheten din, be for fellesskap i Jesus!