Workshop-deltakere i samtale

Fra «hele» Asia til Indonesia

– For første gang i historien inviterer NLM Indonesia til internasjonal konferanse, sa Nils Fredrik Rifsgård på åpningen av Use Your Talents-konferansen.

46 deltakere fra en rekke asiatiske land har tatt seg opp snirklete veier til vakre Berastagi på det indonesiske høylandet et par timer kjøring utenfor Medan. De er kommet fra Sentral-Asia, Japan, Mongolia, Nepal, Laos, Indonesia, Hongkong og Thailand for å lære mer om konseptet Use Your Talents (UYT).

– Jeg håper de får UYT under huden. At de skjønner at dette ikke er et helt nytt konsept, og må slippe alt de har i hendene, men at dette på mange måter er noe vi har drevet på med i mange år, sier Nils Fredrik Rifsgård, som er utsending for Misjonssambandet og har vært sentral i planleggingen av konferansen.

Nils Fredrik Rifsgård forklarer i mikrofon
Velkommen:Nils Fredrik Risgård ønsket deltakerne velkommen til konferanse. Anders Artmark Aanensen

Grasroten

Metoden er samlet og satt i system av Misjonsselskapet (NMS) i Madagaskar. Filosofien er at man, i stedet for å begynne med å se på egne og andres behov og utfordringer, tar utgangspunkt i hvilke evner og muligheter man har.

– Vi skal både ha om det teologiske grunnlaget bak UYT, prøve ut ressurskartlegging, ha erfaringsdeling og besøke noen prosjekter i området, forteller Rifsgård.

Et viktig poeng med UYT er at initiativene skal komme fra grasroten – at det er enkeltmennesker som sammen ser hvilke evner og gaver de kan bidra med inn mot både egne liv, kirken og samfunnet rundt.

– Derfor har vi her i Indonesia vært klare på at vi ønsker at grasroten skal delta på denne konferansen. Litt på spissen kan vi si at kirkelederne ikke har tid til å implementere UYT, og da er det ekstremt viktig at initiativene kommer fra grasrotnivå, sier Rifsgård.

Personer i hyggelig samtale
Gode møter:Deltakerne fikk blant annet besøke et prosjekt for funksjonshemmede. Privat

Teologien

Det er nok ikke tilfeldig at de har valgt å kalle konferansen en workshop, og at det på den første hele dagen ble invitert til et stort gruppearbeid hvor deltakerne kartla sine egne talenter. Det ble stort engasjement og mange gode ideer til hva kirken kunne utrette ut fra de forskjellige gruppenes talenter. Men først hadde NMS-misjonær Po Chu Groenvold en teologisk utredning for hva UYT kunne bety i asiatisk kontekst.

– Det er tre utfordringer vi gjerne møter: Den første er de som sier at de ikke har noen talenter, den andre er de som synes arbeid er slitsomt og den tredje er at lignelsen om talentene tilsynelatende kan si at den som ikke arbeider med talentene sine ikke vil bli frelst, sa Groenvold.

Po Chu Groenvold snakker til deltakerne
Imøtegikk utfordringer:NMS-misjonær Po Chu Groenvold forklarte hva UYT kunne bety i asiatisk kontekst. Anders Artmark Aanensen

Hun imøtegikk de forskjellige utfordringene ved å gå tilbake til skapelsesberetningen for å vise at alle har fått talenter og at arbeid er en gudegitt gave. Dessuten påpekte hun at problemet til den utro tjeneren i lignelsen først og fremst er at han mistror mesteren sin.

Konferansen varte fra 28. november til 1. desember, og både regionleder Olav Vestbøstad og leder for bistandssektoren, Elin Vannes, deltok fra Misjonssambandet i Norge.

Fakta: Use Your Talents

Metode som skal kunne brukes til utvikling på personlig plan, i kirken og ut i samfunnet.
Den tar utgangspunkt i egne talenter og ressurser for så å vurdere hvordan de kan brukes til utvikling.

Use your talents ble formalisert av Det norske misjonsselskap (NMS) med utgangspunkt i kirkene i Madagaskar.

Brukes av Misjonssambandet i Afrika, Sentral-Asia og Asia.

Barn smiler og ler
Blide barn:Fra prosjektbesøk på en kirkedrevet skole. Privat