Illustrasjon

Gaveinntektene på nivå med fjoråret

Misjonssambandet sørvest har en gaveinntekt for årets ti første måneder som lik fjoråret, men under et normalår.

Regnskapstallene ved utgangen av oktober måned for Misjonssambandet sørvest viser sum driftsinntekter på 34,7 millioner kroner. Av disse utgjør gaveinntektene 31,6 millioner. Dette er om lag det samme som i fjor. Men fjoråret var et år som i større grad var preget av pandemien med lavere inntekter enn i et normalår. Dette betyr at gaveinntektene ikke er tilbake til der de var før pandemien. I forholdet til budsjettet, som er lagt for et normalår, ligger gaveinntektene 3,3 millioner under dette.

Sum driftsutgifter er på 20,3 millioner kroner, som er 3,1 millioner høyere enn fjoråret. Kostnads- økningen skyldes i hovedsak økte personalkostnader og økt aktivitet etter pandemien.

Regionbidraget, det som er innbetalt Misjonssambandet sentralt, er på 14,4 millioner kroner. Dette er 2,7 millioner lavere enn ved utgangen av oktober i 2021. Bidraget ligger 1,9 millioner under budsjettet.

Gjenbruksbutikkene i regionen har så langt overført 8,4 millioner kroner til Misjonssambandet sentralt. Dette er 3 millioner mer enn ved samme tid i fjor.

Regionleder Kolbjørn Bø er takknemlig for alle store og mindre gaver som i sum har blitt til over 30 millioner kroner.

- Så er vi spent på avslutningen av året, sier regionlederen. Kan vi klare å stige litt i forhold til fjoråret?

Gaver kan gis via regionens vipps nummer 51323 eller bankkontonummer 8220 02 90131. Vårt mål Verden for Kristus er enda ikke nådd!