Ådland bedehus

Møtehelg på Ådland

Torsdag 26. til søndag 29. januar var det møtehelg på Ådland bedehus. Samlingene var på kveldstid, med kaffe og litt å bite i etter møtene.

Ådland ligger noen få kilometer sør for Åkrehamn, vest på Karmøy. I 1912 var det en stor vekkelse på Åkra ved Adolf Bjerkreim. Denne nådde også Ådland. Den første misjonsforeningen for NLM ble stiftet av Marie Medhaug i 1904, mens misjonslaget ble stiftet i 1938. Nå er det Øyvind Halvorsen som er kontakt for NLM.

Ådland bedehus er eid av bygdefolket og ble bygget i 1914. Det er 6-7 ulike misjonsorganisasjoner som har jevnlige møter på bedehuset. Det er fast møte hver søndag kl.19.00, med taler fra ulike organisasjoner. I tillegg er det bønnemøte hver torsdag kveld. Det var tidligere søndagsskole på bedehuset, men den er nå flyttet til torsdager. Det er nå kun NLM som har møtehelger. NLM har også arrangert noen bibeltimer på enkelte torsdager. Her er det i hovedsak Øivind Solheim som har stått for undervisningen.

På møtehelga i 26.-29. januar, var Ove Sandvik forkynner. Han fikk kost og losji hos Reidun og Geir Magne Medhaug. Olaug Løvbrekke og Tor Andrè Johannessen var engasjert som sangere og møteledere. De hadde også med seg forsterkninger fredag og søndag. Det var ikke møte lørdag. Frammøtet var godt og på søndagen var det nesten fullt hus.