Geiter i tørt landskap

INNSAMLING: Kritisk tørke i Østlige Afrika

Deler av det østlige Afrika står nå på randen av humanitær katastrofe etter flere år med ekstrem tørke. Gjennom våre samarbeidskirker vil Misjonssambandet gi en ekstra nødhjelpsrespons.

Store områder på Afrikas horn opplever nå den verste tørken i nyere tid, og mange titalls millioner mennesker er rammet. For mange er hele eksistensgrunnlaget deres truet eller ødelagt.

– Situasjonen er særlig prekær i Borana og omkringliggende områder i Sør-Etiopia, hvor Misjonssambandet har en lang historie. Den siste tiden har vi mottatt mange hjerteskjærende historier fra våre kontakter i disse områdene, forteller Kristoffer Krohn Sævre, som er Misjonssambandets stedlige representant i Østlige Afrika.

– Samtidig vet vi at den pågående tørken rammer store områder, og også i deler av Kenya og andre steder på Afrikas horn hvor Misjonssambandet har en tilknytning, lider mange stor nød. Vi mottar regelmessig meldinger, bilder og rapporter fra prester og menigheter der de ikke har avlinger og der folk har mistet kveget sitt. Prester forteller om familier som ikke har nok mat og mange legger seg bokstavelig talt sultne på kvelden.

  

Forespørsel om nødhjelp

Sævre forteller at den nyopprettede Mekane Yesus-synoden i Borana i Sør-Etiopia nylig har tatt direkte kontakt med både Misjonssambandet og andre samarbeidspartnere om situasjonen.

– De ber om forbønn og oppfordrer samtidig alle som har mulighet til å bidra til en nødhjelpsrespons. Misjonssambandet er ikke en nødhjelpsaktør, men i denne ekstraordinære situasjonen kan vi ikke sitte stille uten å hjelpe våre brødre og søstre. Vi har derfor sagt oss villige til å bidra med elementær nødhjelp, forteller han.

 

Viktig med god organisering

Misjonssambandet har ikke tradisjon for å drive nødhjelpsarbeid, men tar av og til initiativ til ekstraordinære innsamlingsløft når man ser at man er i en særlig posisjon til å bidra.

– Nødhjelpsarbeid og utviklingsarbeid er to ulike fagområder som krever svært ulik struktur, og vanligvis oppfordrer vi derfor i slike tilfeller til å støtte opp om nødhjelpsorganisasjoner som allerede arbeider i det aktuelle området og har den nødvendige organiseringen på bakken, forklarer Elin Vannes, leder for bistandsseksjonen i Misjonssambandet utland.

Men siden FN foreløpig ikke har erklært situasjonen som en humanitær katastrofe, setter dette kraftige begrensninger på mengden ressurser som delegeres til området via de store internasjonale nødhjelpsaktørene. Samtidig rapporterer de som er i lokalområdene at situasjonen allerede er nær bristepunktet. Det er utbredt under- og feilernæring, mange er fordrevet av tørken og dødsraten særlig blant barn og eldre er raskt økende.

– Gjennom vårt nettverk i området ser vi at situasjonen allerede er kritisk og stadig blir verre. Vi vet også at våre samarbeidskirker er godt posisjonert til å kunne kanalisere nødhjelp effektivt til de mest trengende, men de trenger at noen bidrar med midler umiddelbart. Da er det naturlig for oss å trå til, understreker Vannes.

 

Fellespott

Vannes understreker at det i slike situasjoner er særlig viktig å forsikre seg om at midlene brukes mest mulig effektivt og kommer flest mulig til gode. Det inkluderer å vurdere hva den lokale organiseringen er dimensjonert for, og fordele midlene deretter.

– Vi vil derfor samle nødhjelpsmidlene i en fellespott som feltstyret i Østlige Afrika kan fordele til nødhjelpsdistribusjon i de nødlidende områdene i samarbeid med Mekane Yesus i Etiopia og ELCK i Kenya.

  

Ønsker du å bidra, kan du gi en gave via Facebook, via Vipps #11548 (merk: «Tørke Østlige Afrika») eller via kontonummer 8220 02 90131 (merk «Tørke Østlige Afrika»).