Hurra det er leir igjen

Påskeleir i nordvest

Hurra, det er leir igjen!

Påske og leir hører sammen! Misjonssambandet nordvest arrangerer i år både dagsleirer og tradisjonelle helgeleirere

På Solhøgda arrangeres det påskeleir for 5. – 8. klasse (24. – 26. mars), i tillegg til at det skal være Ungdomssamling (3. april), samt åpen påske (5. – 8. april).

På Vestheim Ungdomssenter er det påskeleir for 5. – 7. klassingene, 24. – 26. mars.

I Volda vil det være PåskeCamp for 1. - 4. klassingene på bedehuset, lørdag 1. april.

Påmelding, pris og mer informasjon om leirene på Vestheim og i Volda finner du under fanen leir her på nettsiden. For leirene på solhøgda finner du dette på https://www.leirsted.no/