Lovsangsteam på scene

Inspirerende helg på Inderøy!

Årets regionkonferanse ble avholdt 3. til 4.juni på Inderøys flotte kulturhus. Her var det samlet 172 deltagere, herav 90 utsendinger og 31 barn/tenåringer til en helg med et variert og spennende program.

Forvandling

Årets talere på konferansen var Fjellhaugs 27 år gamle rektor Jon Georg Fiske og Anette Fredly (29 år) som jobber som ungsdomsforkynner i NLM. Temaet for årets konferanse var «Forvandling» og begge underviste oss om dette temaet på en flott og inspirerende måte.

Fiske drog frem kjærlighetens forvandlende kraft som ikke bunner i moderne selvhjelp, men en kraft som kommer utenfra. Han trakk frem verset: I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1. Joh 4,1)

 

Mens Fredly tok for seg temaet «Kjærlighetens konsekvens» på familiemøtet på søndagen. Her forklarte hun hvordan kvinnene som fulgte Jesus på en forbilledlig måte støttet opp om arbeidet: «Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.» (Luk 8,3). Og hvordan vi i dag kan tjene Jesus med de gavene han har utrustet oss med.

 

Gruppesamtaler om regionens ungdomsarbeid

Ellers var delegatene samlet til valg av nye medlemmer til regionstyret, barne- og ungdomsrådet og valgnemda. (Resultatene kan du se nederst). Under forhandlingene ble delegatene delt inn i grupper for å snakke om hvordan vi i regionen kan være med på å styrke tenåringsarbeidet vårt. Dette fordi det er en utfordring at mange ungdomslag er lagt ned og frafaller er størst blant denne gruppen. Mange gode tanker og ideer om å styrke dette arbeidet ble fremlagt i plenum etter dette.

Årsmeldinger og økonomisk rapport

Jan Petter Opedal, leder i regionstyret, la fram regionstyrets årsmelding. Den ga en god oversikt over det omfattende arbeidet vi får være en del av, og gav retning for veien videre. 

Administrasjonsleder Irene Sandberg Sæther la frem årets økonomirapport på en munter og engasjerende måte, og resultatet var oppløftende å høre for delegatene. Det ble i 2022 satt ny rekord i gaveinntekter i regionen på 10,8 million med et regionbidrag på 4,2 million, godt over budsjettert.

I løpet av regionkonferansen ble det gitt kr 70858 i kollekt.

 

Aktiviteter for barn og ungdom

Barn og ungdom var delt inn i tre grupper som deltok på forskjellige aktiviteter rundt omkring i nærområdet. Både bowling, lasertag, grilling og diverse aktiviteter på kulturhuset var noe av det rikholdige programmet de ble presentert for. Baking av kaker med medfølgende salg til inntekt til Barnas misjonsprosjekt bør i den forbindelse også nevnes. Mange kakehungrige deltagere på konferansen medførte at det kom inn over 6000 kroner til dette prosjektet.

 

Avslutning med familiegudstjeneste

Familiegudstjenesten på søndag ble avsluttet med at regionleder Atle Ølstørn forrettet nattverden og takket alle deltagerne for oppslutningen om konferansen. En stor takk ble også gitt til arrangementskomiteen på Inderøy som la til rette for et knirkefritt arrangement. Og da misjonsfolket etter hvert tuslet ut fra kulturhuset på Inderøy denne søndags ettermiddagen så var det med en stor takknemlighet over en inspirerende konferanse. Og ikke minst med en glede over å være barn av en Gud som har gitt oss et fantastisk håp for fremtiden.

 

Følgende ble valgt inn i styrene:

 Regionstyret

Jan Petter Opedal

Eli Skei Kvakland

Ragnar Bliksås (Ikke på valg)

Åshild Hugdal (Ikke på valg)

Janne Grethe Høivik (ikke på valg)

Bjørn Olav Sørhus (1.vara)

Johannes Sandstad (2.vara)

 

Barne- og ungdomsrådet

Grethe Elisabeth Gjøra

Kristian Augland

Kaleb Abraham

Elisabet Iversen (Ikke på valg)

Otto Meisingset (Ikke på valg)

Margit Johanne Trefjord (1.vara)

Karina Salte (2.vara)

Synnøve Fjeldstad (3.vara)

 

Valgnemd

Odd Arne Sakseid

Nikolai Vestbøstad

Hjalmar Hugdal (Ikke på valg)

Jan Ove Krutvik (Ikke på valg)

Signe Trefjord (Ikke på valg)

Solveig Veie (1.vara)

Petter Stevik (2.vara)