Andreas Holm, Frimodig kirke

En prat med Frimodig kirke

Mange som er engasjert i Misjonssambandet, er også medlemmer i den norske kirke, hvor det nå snart er kirkevalg. Hvordan forholder en seg til dette? Og hvilken betydning kan det være med å ha?


Snart tid for kirkevalg
10. og 11. september er det kirkevalg, og det er allerede mulig å forhåndsstemme digitalt. Ett av alternativene man kan stemme på er «Frimodig kirke». I den anledning har vi tatt en prat med Andreas Holm jobber til daglig som lærer på Bibelskolen i Grimstad. Han er også førstekandidat for Frimodig kirke i Agder- og Telemark bispedømme i høstens kirkevalg til bispedømmeråd/kirkemøte.


Valgordningen i Den norske kirke
"Aller først, det er sikkert ikke alle som kjenner til valgordningen rundt kirkevalget, men her er altså dere ett av «partiene» som stiller til valg"? 

"Det er riktig. Valget til bispedømmeråd og kirkemøte ligner på valget til stortinget. Det er ulike lister som man kan stemme på og så kan man krysse personer som man ønsker å få inn. Frimodig kirke stiller med liste i de aller fleste bispedømmer, ikke minst i Agder- og Telemark. De som velges inn i bispedømmerådet vil automatisk også sitte i kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ".  


Hva er det Frimodig kirke jobber for?
"For de som ikke kjenner til Frimodig kirke, kan du si litt om hva dere jobber for"? 

"Frimodig kirke ble til som en reaksjon på at kirkemøtet innførte en vigselsliturgi for likekjønnede par. Dette er noe vi ikke tenker er i samsvar med Gud ord og derfor startet vi et nettverk for å støtte hverandre til å fortsatt frimodig stå for en tradisjonell kristen samlivsetikk. Nå stiller vi lister til bispedømmeråd og kirkemøte for å prøve å påvirke retningen til Den norske kirke. Det vi bla. vil jobbe for flere ting;

Kirken er fremfor alt Guds kirke. Derfor er det viktig for oss at Bibelen får være øverste autoritet i spørsmål om tro, lære og liv i Den norske kirke. Det betyr også at vi vil fremme en klassisk kristen forståelse av ekteskap og samliv.  

Vi vil videre arbeide for at undervisning, trosopplæring og disippelgjøring for får et større fokus. 

Vi vil også at Den norske kirke sterkere prioriterer evangelisering og misjon, både her i Norge og i utlandet. Dette i samarbeid med ulike misjonsorganisasjoner. Vi ønsker også å styrke det diakonale arbeidet. 

I tillegg vil vi arbeide for at lokalmenigheten skal få økt selvstendighet og handlingsrom. Vi mener at kirken bygges nedenfra og ønsker ikke at makten skal samles på toppen i Den norske kirke. Isteden bør lokalmenigheten få større mulighet til å forme arbeidet".

Dersom man er interessert, kan man også lese mer på https://frimodigkirke.no/frimodig-kirkes-valgprogram-for-kirkevalget-2023/


Ambisjoner om å få flere representanter
"Hvilke ambisjoner/mål har dere for kirkevalget, hvor mange representanter har dere håp om å få inn, her i Agder og Telemark? 

I bispedømmerådet velges det inn 7 representanter fra medlemmene. I tillegg så sitter en representant fra prestene, en representant fra andre kirkelige ansatte og biskopen i bispedømmerådet. Vi har stor tro på at vi i hvert fall kan få inn en kandidat, men håper på to eller tre".  

Nytter det å stemme?
"Det er også en realitet at mange kjenner på en sorg over den teologiske utviklingen i Den norske kirke. Samtidig som man tenker at det gjerne at det ikke «nytter» å stemme, hva vil du si til dem"?

"I Agder- og Telemark finnes det en reell mulighet å få en majoritet i bispedømmerådet som står for en mer konservativ/klassisk kristen tro. Sist var det med en veldig liten margin som mer liberale representanter fikk majoritet i bispedømmerådet. Derfor kan få stemmer få veldig avgjørende betydning for valget i Agder- og Telemark bispedømme.  

Jeg tenker at det å stemme er en viktig ting man kan gjøre for å støtte de i kirken som jobber for at Jesus skal være i sentrum, at Bibelen skal være øverste autoritet for lære og liv, og at trosopplæring, undervisning, misjon og diakoni skal prioriteres".