Høst

Høstweekend for alle

Velkommen til høstweekend! En weekend for alle, men spesielt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede

Velkommen til Solhøgda!

Leirplassen ligger i Ålvundfjord i Sunndal kommune. Her er alle velkommen! Vi samles om Guds ord og får høre fra Misjonssambandet sitt arbeid.

Informasjon om leiren finner du på Solhøgda sin nettside; www.leirsted.no

Påmelding skjer direkte til Solhøgda tlf. 71 69 81 13