Christoffer Nævdal forretter dåp

Meningsfullt menighetsarbeid i Japan

I byen Nishinomiya øst for Kobe i Japan, arbeider Kristin og Christoffer i en av VJELKs (Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke) 42 kirker. Dagene er travle og varierte. Som team er de viktige elementer i kirkens hverdag.

Christoffers dager er varierte. Han forkynner, lederen bibelgruppe og innimellom har han dåpsopplæring. Bibelskolen i Kobe har de siste årene satset på å få flere unge lærere til å undervise, Christoffer har fått hatt en del av arbeidet sitt der og undervist elevene. Selv om de ofte er få, er de engasjert og interessert. Kristin bærer en rekke ansvarsområder i kirken. Hun er lærer på søndagsskolen, har babysang og styrer en diakonal kafé i kirken i tillegg har hun administrative oppgaver 

Kristin Nævdal har barnegruppe
Christoffer Nævdal

Koronapandemien var ikke uten utfordringer for Kristin og Christoffer, men den ga også nye muligheter. Kirken reagerte på restriksjonene ved å avlyse gudstjenester og aktiviteter, men gikk fort over til digitale alternativer. Dette tillot folk som tidligere ikke kunne delta, å være med online. Selv etter gjenopptakelsen av fysiske møter, fortsatte de å strømme arrangementene, noe som førte til en økning i antall deltakere.  

Utover dette arbeider de begge aktivt med å danne og opprettholde nære vennskap i sitt nærområde.  

Selv om kirken er i Nishinomiya, er deres relasjonsskapende aktiviteter sentrert rundt Aotani i Kobe, hvor de bor. Dette gjør det til tider utfordrende å inkludere naboene i kirkeaktivitetene. Likevel har de klart å skape et åpent hjem, hvor venner ofte kan samles. Dette har også gitt dem muligheten til dype samtaler om tro og liv.  

Å følge nysgjerrige japanere på deres åndelige reise og dykke inn i Bibelens budskap er en opplevelse Christoffer syntes er meningsfullt og ikke vil være foruten. Kristin finner motivasjon i de dype samtalene med enkeltpersoner som åpner seg og deler tanker og følelser. Å kunne lytte og støtte som medmennesker er en viktig del av arbeidet for de begge.  

Arbeidsoppgavene deres endrer seg stadig. Nye oppgaver og utfordringer dukker opp, og kalenderen deres er alltid i bevegelse. Etter Kristins nylige foreldrepermisjon har hun redusert sin arbeidsprosent litt for å tilbringe tid hjemme med minste barnet deres. Barna er en stor del av hverdagen i Japan, og for Christoffer og Kristin er det viktig for dem at alle trives og har det bra.  

Vær med å be for familien Nævdal, og arbeidet Kristin og Christoffer får være med på, at de trives og kjenner på meningsfylte dager.