Landsmøtet 2023

Protokollen fra ungs landsmøte er klar

20. september avholdt Misjonssambandet ung sitt landsmøte digitalt

20. september var det klart for Misjonssambandet ungs landsmøte, og som i 2021 ble dette avholdt digitalt. 

36 delegater fra våre fellesskap og ett direktemedlem delegater var med på landsmøtet.

Møtet var åpent for alle å bli med på via Teams og vi hadde også folk som var med som tilskuere på landsmøtet uten stemmerett.

Martine Kleppa og Vegard Heldal ledet oss gjennom sakslisten, som i tillegg til godkjenning av regnskap, valg og andre formaliteter inneholdt en spennende sak om ungdomskult. Hans Kristian Skaar innledet med et lite foredrag om dagens ungdomskultur, før vi fikk tre hilsnere fra utland og innland ungdomsarbeid som drives i organisasjonen. Til slutt var det åpent for diskusjon. 

 

Valgresultater - landsstyret

Vi skulle velge inn to nye faste medlemmer til Misjonssambandet ungs landsstyre, og her ble Christian Frøystad og Per Tore Pedersen valgt inn som faste medlemmer. Med seg fikk de også fire varamedlemmer i Ida Malde, Josefine Gyland, Harald Tjervåg og Joakim Halvorsen for to år. 

Det beytr at for perioden 2023-2025 består Misjonssambandet ungs landsstyre av følgende:

Faste medlemmer: Sunniva Fuglestveit-Sørheim (2021-25), Andreas Gjøra (2021-25) og Andreas Skjelde (2021-25), Christian Frøystad (2023-27) og Per Tore Pedersen (2023-2027).

Varamedlemmer: 1.varamedlem Ida Malde, 2.varamedlem Josefine Gyland, 3.varamedlem Harald Tjervåg og 4.varamedlem Joakim Halvorsen (alle 2023-25)

 

Valgresultater - valgkomite

Til valgkomite ble det valgt to faste medlemmer og to varamedlemmer. Valgkomite blir som følgende for perioden 2023-2025:

Anders Rege (2021-25), Ole Johannes Lindseth (2021-25), Sondre Kvalvik (2021-25), Malene Isene (2023-27) og Håkon Nese (2023-27) som faste medlemmer av valgkomiteen. 1. varamedlem Ole Gunnar Hegle (2023-25) og 2. varamedlem Mia Synnøve Moldsvor (2023-25)

Valgresultater - kontrollkomite

 

Kontrollkomiteen skulle også velge to faste medlemmer og to varamedlemmer. 

For perioden 2023-25 består kontrollkomiteen av følgende:

Lars Martin Vik (2021-25), Kristine Klausen (2023-27) og Kristoffer Tennfjord Engås (2023-27) som faste medlemmer av kontrollkomiteen. 1. varamedlem Henrik Friis (2023-27) og 2. varamedlem Sigurd Bjarne Rørvik (2023-27).

Hele protokollen finner du her