BUR nordvest

Ansvaret for ungarbeidet

Barne- og ungdomsrådet (BUR) i regionen er i godt gang med arbeidet, og har allerede hatt tre møter denne høsten.

Medlemmene i BUR 2023/2024 er fra venstre; Erlend Fiske - Kristiansund (1. vara), Asle Stenberg - Sykkylven (nestleder), Synnøve Os - Ålesund (leder), Eivind Nordstrand - Valderøy, Jonatan Huanca Husveg - Eide og Marie Clausen - Ålesund (ikke tilstede).

BUR har et særlig ansvar for barne- og ungdomsarbeidet vårt, og er regionstyret sitt rådgivende organ. Til nå i denne perioden har de blant annet behandlet saker som gjelder utvikling av lagsarbeidet, arrangementskalender 2024, bruk av leirklubbens frifondsmidler og ledersitusjonen i kor og leirarbeidet vårt. 

De har også fått kjennskap til handlingsplanen for forebygging av seksuelle krenkelser, og informasjon om arbeidet som blir gjort for å forebygge seksuelle krenkelser i vårt ungarbeid.

Medlemmene i BUR blir valgt av regionårsmøtet. Ta gjerne med BUR-medlemmene på bønnelista di.