Disippel 2024

Disippel 2024

Velkommen til en dag med læring og kunnskap, nettverksbygging og vennskap, oppmuntringer og kristent fellesskap – samlet under følgende visjon:

"Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke!
​La alt dere gjør, skje i kjærlighet!"
​(1 Kor 16,13-1

Det er 16 organisasjoner og menigheter som står sammen om konferansen.

Vi ønsker å løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode skaperordning for alle mennesker.

Vi vil styrke frimodigheten på Guds ord/Bibelen og disippelskap i en kjønnsforvirret tid.

Program og påmeling finner du her:

www.disippel2024.no