Julemesse

Julemesser og basarer 2023 - resultat

En rekke julemesser og basarer ble avholdt før jul i 2023. Vi i Misjonssambandet sør retter en stor takk til den enkelte for alt det frivillige arbeidet som utføres i forbindelse med dette.

Brutto kom det inn i overkant av 2,2 millioner på julemessene i 2023. Vi har også fått gode tilbakemeldinger om at veldig mange av de som kommer på julemesser og basarer kanskje ikke pleier å gå så mye på bedehuset til vanlig. Det viser oss i enda større grad hvor viktig denne delen av arbeidet vårt er. Så ønsker vi lykke til til alle som allerede har begynt planleggingen av julemesser og basarer for 2024.

Sted:                                                         Brutto:                           Netto:     

Flekkerøy bedehus                                   192 932.-                        170 000.-

Fjellhaug bedehus, Vågsbygd                  176 850.-                        166 676.-

Strømsbu bedehus, Arendal                       59 000.-                          57 000.-

Birkeland bedehus, Hægebostad*             49 345.-                          40 866.- 

Stallemo bedehus**                                  90 600.-                          25 100.-

Soknehuset, Rysstad                                420 000.-                        360 000.-     

Misjonssalen, Grimstad                           208 000.-                        187 550.- 

Espeland skolehus, Spind                          25 880.-                          22 000.-     

Misjonshuset, Kristiansand                      413 000.-                        360 000.-

Misjonssalen, Mandal                              219 000.-                        180 000.-     

Kjosen bedehus                                         83 9114.-                         83 500.-

Eiken bedehus                                          190 000.-                         161 664.-

Lyngdal bedehus                                      103 000.-                         100 000.-

*Inntektene fra Birkeland bedehus, Hægebostad deles mellom Misjonssambandet og NMS.

**Inntekten fra Stallemo bedehus deles på Indremisjonsforbundet, Misjonssambandet og bedehuset.

Denne oversikten er ikke helt fullstendig, men de fleste messer/basarer er med her. Meld gjerne ifra dersom du vet om noe som mangler. Hvis det evt. blir forandringer i noen av julemessene for 2024, så hører vi også gjerne i fra dere.