A

Medarbeiderfest for Jæren Misjonsradio

Tirsdag 23. januar hadde Misjonsradioen innkalt medarbeiderne til fest på Holmavatn.

Jæren Misjonsradio sender kristne radioprogram via DAB, FM og internett. Radioen ble stiftet av misjonslagene for NLM i kommunene Hå, Klepp, Time og Gjesdal.

 Opprinnelig var radioen knyttet til FM nettet og nådde kun ut til Sør-Rogaland. Da DAB ble startet opp i Norge, fikk Misjonsradioen også sende her. Dette medførte at sendingene nå når store deler av landet. På DAB er det sending døgnet rundt. Jæren Misjonsradio kan også høres via internett, noe som medfører at programmene kan høres over hele verden.

 Tirsdag 23. januar hadde styret for Misjonsradioen innkalt medarbeiderne til fest på Holmavatn. Samlingen startet med et bedre måltid mat og god drøs, før ei andaktsstund der Ove Sandvik talte.

 Etter andakten hadde redaktør for Jæren Misjonsradio, Pål Vigmostad, en innledning til samtale om radioarbeidet. Han kunne blant annet opplyse om at ifølge undersøkelser gjort av offentlige myndigheter, lytter ca. 32.000 på Jæren Misjonsradio hver uke via DAB. I tillegg kommer de som lytter via FM og internett. Det viser at radioen har en stor lytterkrets.

 Misjonsradioen drives i all hovedsak på dugnad. Elisabeth Steinsland Columbus har en mindre stilling som administrasjonsleder, ellers gjøres alt av ulønnede medarbeidere. Budsjettet for radioen er på under en million kroner. Styreleder er Lars Egil Obrestad fra Vigrestad.