Privat

Vikarierende administrasjonsleder i Misjonssalen

Thomas Klungeland er ansatt i et vikariat som administrasjonsleder i Misjonssalen, Oslo, fra 1. mars.

Vi ønsker Thomas varmt velkommen i fellesskapet i Misjonssambandet øst.

Ledergruppen Misjonssambandet øst

Tom Teien, Anna Lindbak Hørte, Asbjørn Stige