Mange Cletstudenter i Arequipa

Mange studenter, men ...

CLET har lang tradisjon som bibelskole i Peru, men selv om det var mange studenter til januar-kurset i Arequipa, blir mange kurs avlyst.

Bibelskolen CLET har siden midten av 80-tallet hatt bibelkurs i feriemånedene januar og februar de aller fleste år. Dette året var det SETELA som tok ansvar for gjennomføring og undervisning, og det ble planlagt kurs i Arequipa i januar og i Juliaca i februar.

 

To nivåer

Clet-systemet er lagt opp slik at det er to nivåer, med månedslange kurs. Et ledernivå og et basisnivå. Til undervisningen i Arequipa ble ledernivået avlyst på grunn av at det ikke var noen påmeldte. På basisnivået var det hele 22 studenter. Det er flere enn det har vært på flere år.

Dessverre var de bare to påmeldte til undervisningen i Juliaca, så kirken valgte å avlyse alle kursene i februar. Dette gir også en utfordring med lærere, som har blitt spurt om, og planlagt undervisning. Men uten studenter er det liten vits å arrangere CLET.

 

Mange fra andre kirker

Av de 22 studentene i Arequipa var det bare 9 fra IEL-P. Hele 12 personer kom fra kirken i Chiclayo i Nord-Peru, hvor svensk-danske ELM driver arbeid. Det er veldig positivt å ha denne relasjonen til andre lutherske kirker i Peru, og det er et håp om å opprettholde et godt samarbeid.

Også fra andre kirker i Arequipa var det noen studenter som deltok. Fra IEL-P var studentene fra både Islay, Cusco, Juliaca og Arequipa. Det var god stemning blant studentene, og det ble en god måned på tomten til misjonen i Arequipa.

 

Økonomisk utfordrende for kirken

Undervisning og lederoppfølging er viktig for kirken og misjonen, og derfor er også disse kursene subsidiert for deltakerne. Det er en utfordring når så mange kommer fra andre kirker. Denne gangen ble det også dyrere på grunn av misforståelser om bruk og leie av kjøkken på misjonens tomt.

Hva som skjer med Clet i fremtiden blir spennende å se. Det er ingen tvil om at kirken ser både behov og viktighet av bibelundervisningen, men når interesse hos kirkemedlemmene og økonomi blir med i beregningen, viser det en stor utfordring i kirken.