Betania studentkor

Gudstjeneste i Molde misjonsforsamling

Jeg ble glad da de sa til meg: "Vi vil gå til Herrens hus" Salme 122:1

Søndag, den 4. Februar var en gledelig dag med Gudstjenestefeiring i Molde Misjonsforsamling. Vi fikk besøk av Betania Studentkor som ga oss en nydelig opplevelse med vakker flerstemt sang. Forkynner Peter Klungsøyr delte fra sin erfaring som utsending i Etiopia i flere år. Han minnet oss om vårt oppdrag og kall som misjonsorganisasjon og hvilket privilegium det er å være med i dette.

Vi feiret også nattverd med bønner, lovsang og hadde nydelig kirkekaffe etter gudstjenesten.

Det er noe spesielt og unikt når troende møtes til kollektiv lovprisning. Herren fornyer vår overbevisning og tro på hans løfter. Han lar oss se klart lampen han tente som aldri vil slukke, nemlig Jesus Kristus.

Hvis du har muligheten til å bli med, grip den! Ta del i en forsamling av brødre og søstre som holder et høyt syn på Bibelen og forkynner Herren Jesus Kristus.

“La os ikke holde oss borte når menigheten vår samles». Vi vet ikke hvor lenge vi har en slik frihet til å samles på søndager, på Herrens dag. Så la oss benytte denne dyrebare gaven det er å samles i fellesskapet rundt Guds Ord!