a

Musikkinitiativ i Misjonssalen Sandnes

Musikken har en sentral plass i relasjonen mellom mennesket og Gud, noe Bibelen er full av eksempler på. Misjonssalen Sandnes ønsker derfor å legge til rette for at musikkgleden kan spire, gjennom blant annet barnekor, sanggruppe og åpne bandøvelser.

Musikk er noe alle kan relatere til, og noe som engasjerer. Musikk gir glede og et språk vi kan uttrykke oss gjennom. Det gir relasjoner og tilhørighet gjennom at vi samles om noe felles og skaper noe sammen. Derfor vil vi satse på sang og musikk i Misjonssalen Sandnes!

ÅB- bilde 3
Salig musikk-kaos:Tre trommesett, tre gitarer, to piano og en bass Sveinung Thingbø

 

Sentral plass i Bibelen

Musikkens sentrale plass i kristne sammenhenger er ikke til å komme unna. Ser vi til bibelen ser vi at sang og musikk i troslivet ikke er noe nytt vi har funnet på i moderne tid. Vi kan også se at det å stå i musikklivet i gammeltestamentlig tid ikke var noe småtteri. Vi kan lese om sangere som stilles opp foran en krigshær. De lover og priser Gud som kjemper for dem (2. Krøn. 20, 21-22). Vi leser også om musikere og sangere som hadde en meget sentral rolle i tempeltjenesten (2.Krøn. 29, 25-30). Tempelet; der Guds bolig hos menneskene var. Videre har vi salmeforfattere som uttrykker dype sannheter om Gud og om hvem mennesket er. Det uttrykkes glede, jubel og ære, men også klage, elendighet og fortvilelse. Musikken i bibelsk- og kristen sammenheng kan være med å gi et språk til oss mennesker både i møte med en hellig og kjærlig Gud, og i møte med livets opp- og nedturer. Musikken har stor verdi ved at den kan være en møteplass mellom oss og Gud. Her kan vi gi vår respons til Gud, gi ham ære og pris for den Han er. Samtidig kan musikken være en møteplass der Gud kan nå inn til oss og minne oss om hvor vi står og hva vi var ment til.

 

Musikkår i Misjonsalen Sandnes

ÅB- bilde 2
Åpne bandøvelser:Opplæring og samspill James Froment

Sang og musikk fra barn og unge ljomer i bygget vårt og vi gleder oss stort over det! I Misjonssalen Sandnes vil vi tilrettelegge for at gryende musikkspirer kan vekkes og få en plass å utvikle seg. Barnekoret «Jubel», Sanggruppen «JOY» og «Åpne bandøvelser» samler mange barn og unge til sang- og musikkøvelser. Vi har også et ønske om å inkluderer barn og unge i lovsangstjenesten på søndagsmøtene. Vi vil ha Jesus og musikkglede i fokus og tilrettelegge for mestring og tilhørighet i et fellesskap gjennom musikken. Det siste året har musikktilbud til barn og unge vært et stort satsningsområde i Misjonssalen Sandnes. Dette er gjort mulig gjennom en musikkutviklerstilling som startet opp januar -23. Midlene til denne prosjektstillingen kommer fra sponsorer og enkeltgaver, og takket være disse giverne blir 2024 også et «musikkår» i Misjonssalen Sandnes.

 

Tilbudet i regionen

Det er mange barn og unge som har stor glede av å gå i kor, og i regionen har vi flere kor for barn og unge i ulike forsamlinger. Soul Children er blant annet et populært konsept som barne- og ungdomskor tilknyttet Misjonssambandet Ung kan benytte seg av, via Acta. Vi har også KRASP som samler unge til leir med mye sang. Det er likevel få som har musikkarbeid rettet mot barn og unge som går på å gi opplæring i instrumenter i regionen vår, eller nasjonalt.

 

Musikkglede og opplæring for unge

ÅB- bilde 1
Åpne bandøvelser:Musikkglede ved å prøve ulike instrumenter James Froment

Annenhver uke samles vi i Misjonssalen til «Åpne bandøvelser». Dette er et lavterskeltilbud der unge fra 5.klasse og oppover kan komme og få enkel opplæring i et instrument: piano, gitar, bass eller trommer. Vi deler oss instrumentvis i første del av øvelsen og har samspill siste del. Vi lærer sanger som har kristent innhold, og som stort sett er å finne innen lovsangskategorien. Håpet vårt er at vi ved å tilby denne arenaen skal være med å vekke musikkglede gjennom opplæring og samspill som de kan bygge videre på. Vi ser allerede at de som kommer på øvelsene har utviklet seg musikalsk. Vi ser musikkglede og musikk-kaos som går hånd i hånd. Kanskje vil vi på sikt se musikere som leder lovsang eller som er med i viktig musikkarbeid i Guds rike? Det er et stort potensialet i å gi barn og unge en fysisk plass å samles og utforske musikkens muligheter sammen. Vi må ikke miste «jammerommet» som bedehusene opp igjennom har vært og fortsatt er mange plasser. Vi har troen på at nye musikkspirer vil vekkes ved dette tilbudet. Og viktigst av alt at en kan se barn og unge som får se litt mer av Jesus gjennom sangene, oppleve tilhørighet og ha trygge forbilder som gir opplæring og heier på dem.