Jesus og disiplene i Getsemane

Jesus forbereder disiplene og oss

Flere ganger snakket Jesus med disiplene om hva som skulle skje i påsken.

21 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. 22 Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» 23 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Dette var ikke første gang Jesus hentydet sin død, men det var første gang Han diskuterte det åpent med sine disipler. Han hadde undervist dem på tilslørte måter, i symbolsk språk om sin forestående død. For eksempel sa han «for slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter». Matt 12:40. Og da jødene spurte om å få se et tegn på at han hadde rett til å gjøre det han gjorde. svarte Jesus dem: «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager.»  John 2:19  Og Jesus sa til dem, da de beskyldte damen for å sløse bort salven som kunne vært solgt og brukt på de fattige: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves.» John 12:7 

Nå taler Jesus direkte om sin død til disiplene uten å bruke noen metaforer, dette gjør han for at disiplene skal vite hva som skal skje i Jerusalem. Gud skal fullføre sin plan. Jødene har også tidligere prøvd å ta livet av ham, men tiden var ikke inne og Jesus sa «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.»

Som dere vet, var det tid for ofring i Jerusalem i påsken. Alle jødene måtte hvert år ofre et lam for å få tilgivelse for syndene sine. Denne påsken gikk Jesus til Jerusalem, ikke for å ofre, men for å bli ofret. Jesus måtte gå dit og være påskelam og ofret seg selv en gang for alle. Han trengte ikke, som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. Nei, «for offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv». Heb 7:27.

Derfor forklarer han dem at han måtte være i Jerusalem slik at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye og bli påskelam. På grunn av deres vantro, forkastelse og politiske makt skulle Jesus lide mye, men den tredje dagen skulle han reises opp. 

Sannhetens ord er relevant til alle tider og minner oss om at mens vi ser frem til påskehøytiden, så la oss huske alle lidelsene Jesus bar og syndene han tok på korset for at jeg og du skulle leve evig.  Alle de Guds krav som jeg og du skulle ha betalt, ble en gang for alle betalt av Jesus på korset. Du og jeg er fri dersom vi tar imot tilbudet, lever i ham og proklamer at han er Herre over livet og døden. Jesu død og oppstandelse er den mest sentrale hendelsen i frelseshistorien. Av den grunn er Kristendom uten død og oppstandelse meningsløs  slik Paulus sa i 1 Korinterne 15:14 «hvis ikke Kristus er oppstått, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.»

Derfor er det viktig som troende at vi bekjenner og forkynner hans død og oppstandelse mens vi venter på påske. Har du tenkt at den største tjeneste vi kan gjøre mot noen, ikke er å gi arv, rikdom eller kunnskap, men det er å forklare dem betydningen av skriften, Jesu død og oppstandelse.

I Lukas 24:13 og utover forklarer og åpenbarer Jesus skriften til sine to etterfølgere som er uvitende, i mørke, fylt av tvil og vandrer i tomhet. Han gir dem rett og slett klarhet i hvordan de skal forstå Skriften. Han åpenbarer skriften og knuste mørket og forvirringen, med lys av sannhet i det han begynte å legge ut for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Som sagt er dette den største tjenesten som noen noensinne kan gjøre for deg.

Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye.