Varmt når Asle Jøssang underviser

Populær pastor- og lederleir

På leirstedet Campel ved Stillehavskysten var nærmere 60 ledere og pastorer i kirken samlet om undervisning, forkynnelse og samtale.

IEL-P har mange utfordringer de jobber med om dagen. Det blir heller ikke lagt skjul på at økonomi og lederutvikling er temaer som det må arbeides mye med fremover. Men likevel er det verdt å legge merke til at det er mange pastorer og ledere i kirken, som virkelig ønsker å gå videre.

 

En selvstendig kirke

Et tema som stadig blir diskutert er hva det vil si å være en kirke, og denne gangen ble det undervist om både liturgi, liturgiske farger og tekstrekker. Det er et ønske blant mange at IEL-P kan få en mer felles uttrykksmåte, med åpenhet for de kulturelle forskjeller som ligger mellom by og land.

Direktør ved SETELA Felix Vargas underviste engasjert om disse temaene, og Asle Jøssang, som var på besøk, gav en innføring i kulturelle og kontekstuelle sider med det å være kirke.

I samtaler kom det frem at det fremdeles er en vei å gå i selvstendiggjøring, men samtidig at det er prosesser i gang på mange områder.

 

Nye pastorer

Gledelig er det også at seks ungdommer fra sist kull på Setela var med på samlingen. Fire av dem er ansatt som pastorer, og to er aktive ledere i lokalkirkene. Det viser at det er tilvekst i arbeidet, og det lover bra for fremtiden.

Det var viktig for forsamlingen at det blir gitt en god oppfølging til nye pastorer, og at de eldre pastorene også må dele av sine erfaringer.

 

Prioriteringer

Leirplassen Campel ligger bare noen hundre meter fra stranden, og bølgesus og havbris ga en god atmosfære for samlingen. Det er varmt og fuktig, men de aller fleste fikk også avkjølt seg litt i havet. En god tone og stemning var gjennomgående på samlingen, og mange er takknemlige for at IEL-P sammen med misjonen og SETELA prioriterer slike samlinger.

Samhold på Pastorleir
Helge Dagsland