Bibel og sangbok

Takk til misjonsfolket!

Det er svært gledelig å registrere den flotte økningen av misjonsgaver som vi ser av regnskapstallene for 2023.

De totale gaveinntektene viser en økning på ca. 2 millioner kroner sammenlignet med året før, noe som medfører at vi fra vår region også øker bidraget inn mot hovedkassa og det øvrige misjonsarbeidet som vi står sammen om. Vi vil gjerne formidle en stor takk til misjonsfolket som så trofast gir av sine midler slik at vi kan opprettholde og videreutvikle arbeidet i regionen vår!

Det er også grunn til å rette en varm takk til alle frivillige som ukentlig gir av tid og ressurser til arbeidet i gjenbruksbutikkene! I 2023 økte bidraget fra butikkene i vår region med godt over 3 millioner kroner.

Regionledelsen i Misjonssambandet øst vil gjerne få rette en takk til misjonsfellesskapene i regionen vår for trofasthet og giverglede gjennom året som gikk!

Vi ber om Guds velsignelse over den enkelte giver.

Tom Teien

regionleder Misjonssambandet øst