d

Forsamlingsnettverk i områdene

Vi ønsker at forsamlingsnettverkene i områdene skal være en arena hvor forsamlingene i regionen kan dele erfaringer og få inspirasjon til utvikling av fellesskapet.

Vi har over 30 registrerte menigheter (også kalt forsamlinger) i regionen, pluss misjonsfellesskap eller huskirker som fungerer mer eller mindre som en forsamling eller er på vei dit. Noen har vært forsamling i over 100 år, mens andre er helt nyetablerte. Disse har mye å lære av hverandre, og vi ønsker å tilby et nettverk der de kan møtes, dele erfaringer og få inspirasjon til utvikling av fellesskapet.

I høst hadde vi de første nettverkssamlingene i områdene; på Varhaug i Sør, Misjonssalen i Midt og på Solgry i Nord. Tanken er at vi inviterer til disse samlingene en gang i semesteret, hvor vi kan ta opp temaer som er viktige for fellesskapene, dele erfaringer og inspirere hverandre.

I disse dager er det samlinger i områdene igjen, og denne gangen er representanter fra IKF med og snakker om flerkulturelt arbeid. Mandag var 8 av forsamlingene i område Midt samlet i Salem i Stavanger. Ingvild Hovda fra IKF var med og snakket inspirerende om interkulturelt arbeid, Lovise Dirdal ønsket velkommen til Salem og fortalte om gleder og utfordringer i arbeidet der, mens teamleder i Midt Kolbjørn Bø sa litt om det som skjer i området.

11.mars blir det forsamlingsnettverk på Misjonshuset i Haugesund for område Nord, og 14.mars på Kleppe bedehus for Sør.