Grafisk bakgrunn profilsymboler og logo

Misjonssambandet beklager

UTTALELSE: Beklagelse til Gunnar Hansen og hans familie fra generalsekretær og hovedstyre.

Vi beklager den belastningen Gunnar Hansen og hans familie har vært utsatt for i de nesten 20 år han har kjempet for misjonærbarnas sak i full offentlighet for å bli hørt. Vi ser og forstår at dette har kostet dyrt.

Vi vil takke Gunnar for at han gjennom hele sitt voksenliv har stått på for misjonærbarnas sak, noe som blant annet har bidratt til den prosessen som nå er påstartet mellom misjonærbarna og ledelsen i Misjonssambandet. Dette ville ikke vært mulig uten hans engasjement for saken.

 

Gunnar Bråthen, generalsekretær

Knut Espeland, leder av hovedstyret