Grafisk bakgrunn profilsymboler og logo

Misjonssambandet beklager

UTTALELSE: Beklagelse fra Misjonssambandet til Liv Kristin Steen Brundtland.

I mange år har «misjonærbarnsaken» vært tema i og rundt Misjonssambandet.

Internatordningen som skilte foreldre og barn, ivaretok ikke barnas behov for omsorg og nærhet til foreldrene. Ofte vernet heller ikke systemet barna mot krenkelser eller overgrep.

IRIS-undersøkelsen i 2009 bidro til å gi oss forskningsbasert kunnskap om følgene av internatordningen.  I forlengelsen av denne undersøkelsen kom Misjonssambandet sammen med NMS med en beklagelse der vi erkjente ansvar for de ordningene man hadde.

  

I ettertid må vi imidlertid erkjenne og beklage at Misjonssambandet som organisasjon ikke maktet å følge opp godt nok. Flere forsøkte å påpeke dette, deriblant Liv Kristin Steen Brundtland.

Hun stevnet Misjonssambandet og Frikirken, og i 2013 ble det rettssak der utfallet ble frifinnelse. For Misjonssambandet kan likevel ikke dette beskrives som en seier.

  

Misjonssambandet kom med en ny beklagelse til misjonærbarn i 2023. Der ble det sagt at ordningen med internat og adskillelse var Misjonssambandet sitt ansvar. I ettertid erkjenner vi at det i prosedyren i rettssaken ble lagt for lite vekt på organisasjonens ansvar for internatordningen og for mye vekt på foreldrenes ansvar.

  

Vi vil beklage overfor Liv Kristin Steen Brundtland måten saken hennes ble håndtert på fra vår side.

  

Uten hensyn til juridisk ansvar vil vi gi henne en økonomisk oppreisning på kr 750 000.

Denne oppreisningen er Misjonssambandets initiativ, Liv Kristin Steen Brundtland har selv ikke fremmet noe økonomisk krav i denne sammenheng.

 

«Misjonærbarnsaken» er ikke avsluttet med dette. Vi ønsker å anerkjenne misjonærbarnas historie, på godt og vondt, som en del av Misjonssambandets historie, og fortsette med å bygge opp kompetanse på tematikken rundt barn med oppvekst i utlandet.

 

Knut Espeland, leder av hovedstyret

Gunnar Bråthen, generalsekretær