Fam Namsvatn

Familie på 6 til Mongolia

En familie på 6 skal på regionkonferansen innvies til misjonær-tjeneste i Mongolia. Bjørg Marit og Jostein Namsvatn arbeider for tiden ved Val skoler.

Bjørg Marit og Jostein Namsvatn og barna Malene, Sina, Olea Kristine og Snø Adeleine reiser i august til Mongolia som misjonærer for Norsk Luthersk Misjonssamband. Jostein blir stedlig representant og Bjørg Marit skal være assistent på den norske skolen og studere språk.

Bjørg Marit og Jostein Namsvatn
Forbønn:Bjørg Marit og Jostein er takknemlige for forbønn for tjenesten i Mongolia Privat

Ønsker å være i Guds plan

Familien Namsvatn har i flere år kjent familien Jonasmo. Jonasmo kommer til Norge fra Mongolia nå i vår. I samtaler med dem ble Namsvatn utfordret til å gå inn i oppgaver i Mongolia som misjonen mangla personell til. Bjørg Marit, Jostein og barna ønsket å stille seg til disposisjon og la prosessen i Guds hender. Deretter har ting lagt seg til rette for at de kan gå inn i den tjenesten.

Ambivalente

Alle i familien er spente på hvordan det skal gå. Både voksne og barn har lyst til å reise til Hovd i Mongolia, samtidig er det trist å reise i fra venner, familie og jobber i Norge.

I Mongolia skal barna skal gå på en liten norsk skole. Det tror familien blir trygt og at overgangen ikke blir så krevende for barna.

Namsvatn barn
Bilde:Malene, Sina, Olea Kristine og Snø Adeleine Privat

Velsignelse over arbeidet

Familien ber misjonsfolket om forbønn.  Be om Guds ledelse på feltet, frimodighet, motivasjon og at familielivet må fungere godt når de skal bo og jobbe i Mongolia.
Og så kan vi takke for Guds løfter og tilstedeværelse, avslutter Bjørg Marit.

Velkommen på misjonærinnvielsen

Misjonærinnvielsen skjer på regionkonferansen under møtet søndag 9. juni kl 1030. Alle er hjertelig velkommen.

Mer informasjon om regionkonferansen finner du her