Misjonærinnvielse 2024

Inspirerende regionkonferanse

Årets regionkonferanse i Midt-Norge ble avholdt i Val skoler sine flotte lokaler i Nærøysund 7.-9. juni. Det var 243 påmeldte deltagere, herav 51 barn/unge, noe som innebærer en betydelig økning fra regionkonferansen i fjor.

Talere på konferansen var vår nye generalsekretær Gunnar Bråthen og barne – og ungdomsarbeider i Levanger misjonforsamling Kristine Oklevik. Årets tema var «Gi det videre» og begge underviste om temaet på en flott og inspirerende måte.

Fredags kveld var det «Åpent hus», en uformell samling hvor vi ble litt kjent med familien Bjørg Marit og Jostein Namsvatn som reiser til Mongolia i sommer, samt regionens nye ungleder fra høsten, Håvard Frafjord.

Lørdagens åpningsmøte ble innledet med at barna kom gående inn med en flaggborg av misjonslandene, akkompagnert av «Rop det ut» som allsang. Dermed var tonen satt og Gunnar Bråthen talte over temaet og at vi som Guds tjenestefolk er kalt med et hellig kall. Et kall som innebærer å overlate stafettpinnen til nye generasjoner, og viktigheten av dette.

Gleder, utfordringer og reviderte lover

Deretter fulgte forhandlinger med gjennomgang av sakslista. Av det positive kan nevnes veldig bra deltakelse på regionens barneleirer, et godt arbeid på institusjonene i regionen, og at årsregnskapet viser et resultat på en million over budsjett. Regionbidraget ble vel 3,8 millioner kroner.

Utfordringene for regionen er at vi i liten grad klarer å nå ungdommer 13-18 år gjennom leirer og lagsarbeid, det er krevende å rekruttere til styrer, verv og stillinger, samt at vi fortsatt har lite arbeid på Helgeland.

Under forhandlingene la regionstyret frem forslag til reviderte lover for Region Midt-Norge. Dette innebar for det meste en fornying av språkdrakten, omformuleringer og en ny paragraf, § 10 Regionalt tilsynsråd. Endring av punktet «Formål» skapte litt debatt blant de 98 delegatene, men revideringen ble vedtatt gjennom avstemming. Det nye regionale tilsynsrådet får et overordnet åndelig tilsynsansvar i regionen.

Utfordrende å få nok kandidater

Ellers var delegatene samlet til valg av nye medlemmer til regionstyret, barne- og ungdomsrådet og valgnemnda (resultatene kan du se nederst). Det har i år vært en stor utfordring for valgnemnda å finne nok kandidater til de forskjellige styrene, men med to benkeforslag i møtet, ble det to varamedlemmer i regionstyret. BUR får kun en vara, og valgnemnda har ingen varamedlemmer.

Flere tilbud for store og små

Lørdagen fortsatte med program for barn og unge, blant annet stell av dyr og bollebaking. Men «Familiekampen» måtte avlyses da himmelens sluser etter hvert ble åpnet over Val på ettermiddagen.

De voksne kunne velge mellom seminaret «De åpne dørers strategi – vekst i Etiopia» med Gunnar Bråthen, utflukt til Abelvær og vindmøllene, tidebønn og guidet tur på Val.

Takk og velkommen

På kveldsmøtet lørdag fikk avgående regionleder, Atle Ølstørn, sin velfortjente takk og gode ord servert av leder i regionstyret, Jan Petter Opedal. Andre ansatte som slutter ble også takket, og nye ansatte ble presentert og ønsket velkommen.

Kristina Oklevik utfordret oss gjennom sin tale hvor hun snakket om Elisha som gikk i lære hos Elia for å overlevere det gode budskap til nye generasjoner. Og hvordan dette konkret kan være et forbilde for oss i dag. Ungdomskoret «Gledesbud» fra Namsos gledet oss med flotte sanger.

JA, vi vil stå bak utsendingene våre

For mange var høydepunktet på konferansen misjonærinnvielsen av familien Namsvatn søndag. En fullsatt sal gav et høylytt «JA!» når Knut Ole Østertun med innlevelse spurte forsamlingen om vi ville stå bak denne familien som snart drar til Mongolia for sin nye tilværelse. Fire unge, spente jenter fortalte hva de gledet og gruet seg til når de nå forlater Norge. Foreldrene ba om forbønn for sin nye tjeneste i Mongolia.

Alle møtene ble streamet, slik at folk både i og utenfor regionen kunne følge med.

Takknemlig for helga

Alt i alt ble det en veldig fin og inspirerende helg i nydelige omgivelser i Ytre Namdalen. Vi ble velsignet med fantastisk matservering fra start til mål og det var mange takknemlige deltagere som tok fatt på hjemreisen søndag ettermiddag.

Det ble totalt gitt 107 270 kr til Misjonssambandet under konferansen.

Neste års konferanse blir arrangert på Rødde folkehøgskole 24. mai.  

De nye styrene er:

Regionstyret:

 • Eli Skei Kvakland (Ikke på valg)
 • Jan Petter Opedal (Ikke på valg)
 • Martin Heggdal
 • Kjersti Hindrum Stavran
 • Bjørn Olav Sørhus
 • Sigurd Veie (1. vara)
 • Tove Hyldmo (2. vara)

Barne- og ungdomsrådet:

 • Kaleb Abraham (Ikke på valg)
 • Kristian Augland (Ikke på valg)
 • Grethe Elisabeth Gjøra (Ikke på valg)
 • Ragnhild Brennsæter
 • Elisabet Elvrum Iversen
 • Johannes Brennsæter (1. vara)

Valgnemda:

 • Odd Arne Sakseid (Ikke på valg)
 • Nikolai Vestbøstad (Ikke på valg)
 • Knut Meinert Kiplesund
 • Fredrik Knutzen
 • Svanhild Øpstad