REKO 2024

Følg regionkonferansen på nett

Det er påmeldt 237 personer til årets regionkonferanse på Val skoler. Du kan også følge konferansen uten å være fysisk til stede.

Regionkonferansen er 7.-9. juni på Val skoler og temaet er «Gi det videre». Både møtene i møtesalen og forhandlingene blir streamet slik at du kan se og høre det på nettet. Opptakene blir ikke tilgjengelig etter møtene, så du må følge med de tidspunktene møtene er.

Åpent hus fredag kl 2100

Åpent hus er ei samtalepreget samling hvor vi blir kjent med familien Bjørg Marit og Jostein Namsvatn som søndag skal innvies som utsendinger og regionens nye ungleder fra høsten Håvard Frafjord.

Åpningsmøte lørdag kl 1000

På åpningsmøtet kl 10 er temaet "Hva har vi å gi videre". Generalsekretær i Misjonssambandet Gunnar Bråthen vil ha andakt, og det blir sang og misjonsgave. Gavene kan gis via Vipps – nr 51319. Selv om du ikke er fysisk til stede, kan du fortsatt være med både i sangen og kollekten.

Årsmøte fra kl 1100

Forhandlingsmøtet starter kl 11. På sakslisten står blant annet årsmeldinger fra regionstyret og BUR, økonomisk oversikt for 2023, valg, endring av regionens lover, samtale om arbeidet i Region Midt-Norge og orienteringer fra institusjonene. Sakspapirene finner du her.

Seminar "Åpne dørers strategi - vekst i Etiopia" kl 1615

Gunnar Bråthen deler opplevelser fra sin tur i Etiopia og litt om veien videre for misjonsarbeidet.

Sang- og misjonskveld kl 2000

Ungdomskoret Gledesbud kommer fra Namsos for å synge. Barne- og ungdomsarbeider Kristine Oklevik har andakt og temaet er "Gi det videre til neste generasjon". Det blir også misjonsglimt og andre innslag.  

Misjonærinnvielse med nattverd søndag kl 1030

Søndag formiddag er det misjonærinnvielse av familien Bjørg Marit og Jostein Namsvatn under temaet «Gi det videre til Mongolia og verdens enda». Gunnar Bråthen taler, og vi skal feire nattverd. 

Link til sendingen

Følg denne linken, så kommer du til livesendingen: 

https://youtube.com/live/3IKWdOOxuQY?feature=share

Hjertelig velkommen på regionkonferansen – akkurat der du er!