Jungel

Kulturell likestilling?

LEDER: Boken "Det nasjonale gjennombruddet" av Terje Tvedt ble en bestselger høsten 2017 og sier mye om norsk bistandspolitikk (inkludert rollen som norsk misjon har) og norsk innvandringspolitikk.

Boken skapte stor debatt og ble også omtalt i Utsyn. I fjor kom Jostein Gripsrud med boken Norsk hamskrifte? som primært er en kraftig kritikk av Tvedt.

Et viktig begrep i boken til Terje Tvedt er «multikulturalisme». Begrepet kan brukes ulikt. Noen bruker det bare for å beskrive et samfunn med stort mangfold. Tvedts innfallsvinkel er derimot at Norge valgte en «multikulturell statsbyggingsideologi». Det betyr at staten skulle «skape et tolerant samfunn der kulturer skulle behandles likt, og hvor staten ideelt sett skulle holde seg i bakgrunnen som kulturnøytral tilrettelegger og rettighetsgarantist».

Har norske politikere stort sett vært enige om, de siste tiårene, at alle kulturer bør likestilles? Jeg tviler på det. I tillegg mener jeg at kristne med god samvittighet kan avvise at alle kulturer er like bra.

De siste årene har såkalte alternative medier vokst frem – og fått stor oppslutning. I Norge har vi i dag tre store nettsteder/nettaviser som først og fremst er svært negative til islam og innvandring. For disse er kritikk av «multikulturalisme» og «multikultur» et gjennomgangstema, og Terje Tvedts bok har fått mye støtte. Ikke minst blir det påstått at islam er på kollisjonskurs med vestlige verdier.

Det er lett å forstå kritikken som rettes mot islam for eksempel når terror rammer. Etter min mening er det også forskjell på voldspotensialet i islam og voldspotensialet i kristen tro. Jeg tror heller ikke Norge blir et like bra land å bo i hvis et fremtidig flertall av befolkningen ønsker å innføre et kastesystem eller sharia-lover.

Samtidig kan kritikken av andre religioner eller kulturer fremstå problematisk. Det er særlig to ting vi må huske på.

For det første må vi skjelne mellom kritikk av religion eller kultur på den ene siden og kritikk av mennesker på den andre siden. Alle mennesker er mer enn sin kultur, sin religion og sin bakgrunn. Det er problematisk å fremme en gruppetenkning som fører til at mennesker sees på som et problem utelukkende på grunn av gruppen de plasseres i.

For det andre finnes det positive aspekter ved alle kulturer (slik det finnes synd og svakhet ved alle kulturer, også den norske!). I Prosjektkatalogen som er vedlagt dette nummeret av Utsyn bruker vi litt plass i presentasjonen av hvert misjonsfelt til å løfte frem noe kulturelt. Dette handler om å verdsette alt det flotte – fra stor gjestfrihet til eksotiske matretter – i andre kulturer. Å formidle evangeliet til mennesker med en annen kulturell og religiøs bakgrunn forutsetter respekt og interesse for andres kultur og tenkemåte.