Linkus på besøk i Mongolia

– Fantastisk å se barnas engasjement

Dette skoleåret samler Barnas Misjonsprosjekt inn til NLMs misjonsarbeid i Mongolia. – Vi har laget seks videoer, mye stoff til Superblink, to sanger og et undervisningsopplegg, sier Jorunn Bergo Aarvik.

Barnas Misjonsprosjekt

Hvert år samler barna i NLM inn rundt to millioner kroner til arbeidet på et av NLMs felt. Dette skoleåret går pengene som blir samlet inn til prosjekter i Mongolia.

For å gi penger til prosjektet kan du Vippse til #521652 eller benytte kontonummer 8220 02 90131 (merk innbetalingen "Barnas Misjonsprosjekt")

 

 – Barn blir virkelig engasjert av misjon, og det er veldig bra. Vår oppgave er ikke å sørge for at barn skal bli engasjert av misjon når de blir voksne. De kan vise engasjement her og nå. De ønsker å gi og de ønsker å be, sier Jorunn Bergo Aarvik som er barne- og familiekonsulent i NLM Ung. Hun har selv opplevd hvor engasjert barn kan bli av prosjekter som de kan relatere seg til. 

For skoleåret 2018/19 samlet Barnas Misjonsprosjekt inn til ulike prosjekter i Vest-Afrika. De endelige tallene er ikke klare, men totaltallet vil ligge på rundt to millioner kroner. Pengene kommer fra barnehager, barnelag, søndagsskoler og er overført fra familier. 

– I fjor var et av prosjektene et gullgraverprosjekt i Mali, og vi fortalte om dype hull som både mennesker og dyr kan falle ned i. Det ble barna veldig opptatt av, sier Bergo Aarvik. 

 

Fantastisk natur.

Det har vært jobbet grundig med å utvikle materiell til årets Barnas Misjonsprosjekt. I november var et team på fire personer i Mongolia for å lage filmer og artikler. Turen varte i 14 dager inkludert reise. Produsent for videoene var Torgeir Henden som er videoprodusent i Informasjonsavdelingen. 

– Den største utfordringen er å lage innhold som treffer aldersgruppen for Barnas Misjonsprosjekt som dekker barn mellom tre og tolv år. Målet er også at filmene skal kunne brukes i søndagsskole og på møter, og da kan de ikke være for lange, sier Henden om filmene som maksimalt er fem minutter lange. 

– Målet er at videoene skal formidle hvordan det er å være barn i Mongolia, hvordan de bor og hva de holder på med på fritiden. Vi vil også vise kultur, land og religioner, og få frem likheter og forskjeller til Norge. Ofte følger vi et barn som forteller om seg selv og familien sin 

– Hvordan opplevde du Mongolia? 

– Jeg hadde inntrykk av at landskapet var goldt og kjedelig, men jeg må jo si at naturen er helt fantastisk. Mongolia har omtrent 250 soldager i året og kulden ga oss fantastiske kontraster mellom fjell og blå himmel.  

 

Jeg tror filmene har bred appell og kan brukes på vanlige møter i forsamlinger. Jorunn Bergo Aarvik

Intense dager 

Årets filmer til Barnas Misjonsprosjekt handler blant annet om NLMs prosjekt overfor barn med funksjonsnedsettelse og tilbud om skolefritidsordning. 

– Vi hadde intense dager i Mongolia. Ingen av oss hadde vært i landet på forhånd, men medarbeidere og utsendinger på felt hadde gjort mye godt forarbeid. Samtidig kunne verken de eller vi forutse at keiser Djenghis Khans bursdag, som varierer fra år til år, kom på en dag vi skulle filme et av prosjektene. Alle hadde fri og ingen kunne komme. Alle steder vi filmet var nye for oss, så vi måtte hele tiden vurdere hva som er interessant, sier Henden. 

I videoene har maskoten Linkus en sentral rolle. Han er ambassadør for Barnas Misjonsprosjekt, og kjent maskot for Superblink og leir.  

– Å bruke Linkus fungerte veldig bra i Mongolia. Skulle vi filmet på det lokale markedet uten Linkus, ville vi kanskje fått morske blikk, men med Linkus hoppende rundt, var det mange smil og kommentarer.  

 

Til vanlige møter

– Jeg tror filmene har bred appell og kan brukes på vanlige møter i forsamlinger. De kan også gi noe til voksne og inneholder sterke historier som treffer alle, sier Jorunn Bergo Aarvik som selv ikke var i Mongolia. Derimot har hun vært med på å utarbeide et undervisningsopplegg om misjonsarbeidet i Mongolia for barnelag og barnehager. 

– Tidligere har vi særlig tenkt på barnehager når vi har laget materiell. Her når vi langt. Gjennom barnehagene våre kommer vi kontakt med mange familier som ikke har et forhold til misjon eller NLM. Men i det siste er vi blitt enda mer opptatt av å lage materiell som kan brukes av barnelag, sier Bergo Aarvik. Hun forteller også om siste utgave av Superblink som inneholder masse forskjellig stoff om Mongolia. 

 

Ivrige barnehager

En av dem som bruker mye av materiellet til Barnas Misjonsprosjekt er Hilde Ådland som er barne- og ungdomsarbeider i Region nordvest. 

– Jeg besøker barnehager og barnelag, og er mye med på leirer. Overalt er det ønskelig at jeg har et innslag om misjon, og da fungerer Barnas Misjonsprosjekt veldig bra, sier Ådland. Hun forteller at barnehagene i regionen er flinke til å bruke opplegget og følger med på innsamlingen. Konsekvensen er at hun stadig opplever at barna er kjent med Barnas Misjonsprosjekt når hun kommer.  

– Vi får tilsendt et ferdig opplegg, og det fungerer veldig bra, men jeg blander ofte sammen ulike elementer, sier Hilde Ådland. Hun bruker både skriftlig materiell, filmer og iblant matoppskrifter fra misjonsfeltene når hun løfter frem Barnas Misjonsprosjekt.