Leder, Espen Ottosen

Å synde mot naturen

LEDER: Grunnleggende i kristen tro er ideen om at Gud har skapt verden – med planter og trær, dyr og innsekter – og at mennesket har fått et særlig ansvar.

 «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden» (1. Mos 1,28).

Dette oppdraget står fast på tross av at syndefallet førte til at jorden ble «forbannet». Vi har et forvalteransvar, og skal råde over naturen og legge den under oss. Det er noe helt annet enn bevisst å ødelegge og skade det Gud har skapt.

 

Naturetikk. På en slik bakgrunn kan vi snakke om en kristen naturetikk. Slik det er synd å skade kroppen vår – fordi den er skapt av Gud og til og med kalles et tempel (1. Kor 6,19) – er det synd å skade naturen.

Det betyr at kristne bør kritisere utryddelse av dyrearter, giftige utslipp i drikkevann og enorme branner i Amazonas. Uavhengig av selve klimadebatten bør vi være opptatt av å hindre forurensning og sørge for rent drikkevann i Afrika.

Så vil det iblant være uenighet om hva god forvaltning er. Vi kan ikke slå fast at det alltid er galt å røre urørt natur. Å rydde en tomt for å gi plass til et nytt hus, eller for å dyrke korn, kan være ansvarlig forvaltning.

Kristne er i liten grad uenige om at vi har et forvalteransvar

Hvor er uenigheten? I dag er det stor enighet blant kristne om at røyking er etisk problematisk. Det skyldes at vi vet at røyking er skadelig. For hundre år siden var situasjonen en annen. Også da mente kristne at vi har et ansvar for å ta vare på kroppen vår, men ingen visste at røyking var svært helseskadelig.

Her er en parallell til klimaspørsmålet. Kristne er i liten grad teologisk uenige om ansvaret vårt for naturen. Det viser også hovedsaken i dette nummeret av Utsyn. Derimot er det noe uenighet om hvor stor skade mennesker gjør på natur og klima – og dermed behovet for radikale samfunnsendringer og at den enkelte reduserer sitt «klimaavtrykk».

Ingen bør bruke teologiske argumenter for å avvise at røyking er helseskadelig. Det samme bør gjelde for klimaforskning. Og faktum er at et stort flertall av klimaforskerne mener at menneskeskapte klimaendringer er en realitet og gjør stor skade. Forskningen bør ikke avfeies fordi det er mest behagelig. Derimot er det enklere å leve med uenighet om hva vitenskapen sier, enn med stor teologisk uenighet.