leder Utsyn

Sett og hørt

LEDER: Om snart et år skal vi møtes til ny generalforsamling i NLM – ett år forsinket. Forhåpentligvis vil lite minne oss om pandemien som har snudd opp ned på mye.

Vi både håper og ber om at tusenvis kan møtes til forhandlinger og valg, til bibeltimer og kveldsmøter, til seminarer og aktiviteter.

Temaet for neste generalforsamling er «vitne». I siste nummeret av Utsyn markerer vi dette ved å introdusere en ny spalte som skal følge bladet helt frem til generalforsamlingen starter. Målet vårt er løfte frem mennesker som har fått lov å være tydelige kristne vitner for andre mennesker.

 

Til jordens ende

Bibelen bruker mange ulike ord og uttrykk for å beskrive oppgaven alle kristne har med å dele evangeliet om Jesus. Et av disse er at vitne. Slik sier for eksempel Jesus det i Apg 1,8: «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Misjonsoppdraget er ikke begrenset bare til de som konkret sendes ut som misjonærer.

Denne teksten får frem at vitnetjenesten gjelder for alle kristne – og overalt. Disiplene skulle ikke bare reise til jordens ender. De skulle også vitne der de bodde, i Jerusalem og hele Judea. Misjonsoppdraget er ikke begrenset bare til de som konkret sendes ut som misjonærer.

Derfor er det viktig for oss å løfte frem hvor viktig det egentlig er for alle kristne å møte tydelige kristne vitner. Ja, ingen av oss kan jo komme til tro uten at noen faktisk forkynner og formidler budskapet om Jesus.

 

Peke på Jesus

I Apostlenes Gjerninger 4 får Johannes og Peter beskjed fra jødenes høye råd om at de må slutte å forkynne om Jesus. De svarer: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» (vers 19-20).

Jeg synes svaret er inspirerende. Apostlene erklærer at de ikke kan holde vitnesbyrdet sitt tilbake. Noen vers senere har Peter forkynt at det ikke finnes «frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved» (vers 12). Da blir det logisk at å være taus om hvem Jesus er – og hvilken forandring han kan gi – aldri kan være rett i Guds øyne.

Et godt vitne kjennetegnes av at vedkommende snakker sant om det vedkommende har sett og hørt. Det gjelder også for den kristne vitnetjenesten. Kristne kan komme til kort på mange vis. Vi kan kjenne på tvil, usikkerhet og manglende frimodighet. Men uansett situasjon kan vi få lov å vitne om han som døde og oppsto for vår skyld.