Leder Espen Ottosen

Misjonærer med alias

LEDER: - De siste ukene har Misjonssambandet sendt mange utsendinger til våre felt rundt i verden.

Koronapandemien sørget for en reduksjon i antall utsendinger, men i løpet av høsten vil vi igjen ha mer enn hundre voksne misjonærer i tjeneste. Ingenting er viktigere for oss i Utsyn enn å få ut inspirerende og opplysende informasjon om arbeidet disse driver. 

Mye av vårt misjonsarbeid er i dag sensitivt. Det betyr at vi av sikkerhetshensyn ikke opplyser om navn eller nøyaktig hvor vi jobber. Fra august vil dette gjelde enda en satsning. Nå er nemlig et oppstartsteam på plass i et land i Midtøsten.  

Det er utfordrende å informere om sensitivt arbeid. Men heldigvis klarer vi likevel å få ut mye informasjon gjennom mange kanaler. 

Misjon hver måned

Utsyn utkommer med 16 nummer – og mer enn 500 sider i året. I tillegg kommer «Prosjektkatalogen» i februar som på omtrent 70 sider gjennomgår alle våre misjonsfelt og presenterer alle prosjekter. Selv om vi ikke kan gå ut med alle detaljer, gir vi like mye informasjon i Utsyn og Prosjektkatalogen om det sensitive arbeidet som annet misjonsarbeid. 

Hver måned kalles et misjonsfelt for Månedens misjonsfelt. Dette presenteres grundig i Utsyn, på nettsidene våre og på Facebook. I siste utgave av Utsyn vil du, som vanlig, finne informasjon om månedens misjonsfelt i august – som er Indonesia.  

Indonesia er for øvrig et interessant land med tanke på sensitivitet. Noen utsendinger, som stedlig representant Steffen Dyve, står ikke i sensitivt arbeid, mens andre utsendinger er sensitive. I motsetning til i en del andre land, aksepterer indonesiske myndigheter at kristne misjonærer arbeider i landet. 

Hver måned lager vi en film om Månedens misjonfelt. Noen ganger forteller disse om prosjekter, andre ganger gir de et overblikk over arbeidet. Filmene legges på nettsiden vår og på Facebook.  

Alias

Av sikkerhetsgrunner bruker vi i Utsyn ikke sensitive utsendingers navn, men et annet fornavn, et alias. Det følger dem hele perioden de er ute. De som kjenner utsendingen kan få vite vedkommendes «alias». 

I tillegg til det som handler om månedens misjonsland kan du på baksiden alltid lese et ferskt intervju med en utsending. Vi prøver å ha nyheter og glimt fra misjonsarbeidet på sidene «Innsyn&utsyn». Iblant forteller vi også om misjonsarbeidet i hovedsaken, eller intervjuer utsendinger i portrettet. 

Noe av det som samler oss som hører til i Misjonssambandet er misjonsarbeidet vårt. Derfor prioriterer vi god og fyldig misjonsinformasjon. Har du tips til ting vi bør gjøre bedre, hører vi gjerne fra deg.