Espen

The Send

– Det er enkelt å forstå at Misjonssambandet vil støtte opp om arrangementet.

25. juni vil mange tusen – antagelig mest ungdom – møte opp på Telenor Arena utenfor Oslo til et gigantisk misjonsarrangement. I 12 timer skal over 30 talere snakke om verdien og viktigheten av misjon. Etterpå tilbys tett oppfølging til alle som ønsker det. 

Når The Send presenteres på denne måten er det enkelt å forstå at Misjonssambandet, inkludert skolene våre, vil støtte opp om dette tverrkirkelige arrangementet som hele 34 ulike kirkesamfunn og organisasjoner står bak. Det hadde sett temmelig rart ut hvis den største norske misjonsorganisasjonen ikke ønsket å bli med. 

Samtidig finnes det gode grunner til å møte arrangementet med en viss skepsis. 

 

Usunt

Den første utgaven av The Send foregikk i USA i 2019. Senere har blant annet 150 000 mennesker deltatt på et tilsvarende arrangement i Brasil. Det er ingen tvil om at ganske ytterliggående – og usunn – karismatikk har preget disse samlingene.  

Fra første stund har de norske arrangørene av The Send, med Ungdom i Oppdrag i spissen, understreket at den norske versjonen vil bli annerledes – og sunnere. Men å diskutere et arrangement som enda ikke er blitt gjennomført er ikke så lett. 

Dessverre vil sannsynligvis noe bli sagt under The Send i Norge som Misjonssambandet ikke går god for. Slik er situasjonen ofte når tverrkirkelige arrangementer går av stabelen. Det er det alltid utfordrende å avgjøre når konklusjonen er «dette er såpass drøyt at vi må trekke oss ut» fremfor «vi står tross alt sammen om noe veldig viktig». 

Uansett vil vi oppfordre til forbønn for de som nå er i sluttfasen av å planlegge The Send – og for alle bidragsyterne. La oss håpe og be om at alt det positive tross alt vil veie opp for det kritikkverdige. 

 

Misjonsglød

Slagordet «all in» som The Send har benyttet har også skapt debatt. Selv om uttrykket er hentet fra pokerspillet, har diskusjonen i særlig grad handlet om det virkelig er klokt å oppfordre ungdom til full overgivelse til Gud – og kompromissløs misjonsglød. Kan resultatet bli åndelige traumer og vonde skuffelser? 

Fra et lavkirkelig luthersk ståsted er det gode grunner for å være skeptisk til forkynnelse som er mer opptatt av hva vi mennesker bør gjøre for Gud fremfor hva Gud har gjort for oss. En del karismatisk kristendom lager en stor fallhøyde for de som drømmer – og iblant profeterer – om vekkelse, vekst og radikal forandring. Det er viktig å løfte frem at kristendom først og fremst er budskapet om at syndige mennesker kan få tro på en Gud som gir ny nåde hver morgen. 

Samtidig bør også trauste lutheranere verdsette en radikal kallsforkynnelse. Vi tror det går an å forkynne – sunt og bibelsk – at alle kristne er kalt til å vinke farvel til likegyldighet og isteden brenne for at evangeliet kan nå stadig lenger ut og forvandle mennesker. 

 

Vil du vite mer om arrangementet The Send 25. juni, finner du mye info på nettsiden www.thesend.no